1) Prowadzenie kompleksowej diagnostyki chorób piersi:

  • wykonywanie i ocena badań mammograficznych,
  • wykonywanie badań ultrasonograficznych (usg )piersi
  • wykonywanie innych procedur diagnostycznych: biopsja cienkoigłowa ( piersi i tarczycy), biopsja gruboigłowa, biopsja mammotomiczna pod kontrolą usg.

2) Wykonywanie badań mammograficznych w ramach programu Profilaktyki Raka Piersi.

Program profilaktycznych badań przesiewowych raka piersi ma charakter ogólnopolski i przeznaczony jest dla kobiet w wieku 50-69 lat, które nie miały wykonanego badania mammograficznego w okresie ostatnich 24 miesięcy,  które nie chorowały na raka piersi. Badania wykonywane są bezpłatnie.
Mammografia wykrywa wiele zmian, które nie są rakiem. W związku z tym co 15-20 pani (5-7%) będzie zaproszona do etapu diagnostyki pogłębionej, polegającej na wykonaniu zdjęć celowanych, w dodatkowych projekcjach, badania USG itp. (aktualne adresy i telefony na odwrocie). Proszę nie bać się tego etapu, u ok. 90% kobiet potwierdzony zostanie niepodejrzany charakter wcześniej wykrytych zmian. Jeśli zmiana będzie podejrzana, diagnostyka musi być uzupełniona o badanie mikroskopowe. W większości przypadków może być ona wykonana za pomocą minimalnie inwazyjnych technik biopsyjnych. Diagnostyczne wycięcie całej zmiany i biopsja chirurgiczna rzadko są konieczne.

3) Monitorowanie i ocena wyników programu Profilaktyki Raka Piersi.

4) Systematyczne prowadzenie wielokierunkowego programu kontroli jakości.

5) Zapewnienie ścisłej współpracy z zespołem klinicystów i patologów zajmujących się chorobami piersi.

Skip to content