Badanie polega na wykonaniu mammografii (zdjęcia rentgenowskiego piersi) w dwóch projekcjach. Cechuje się ona wysoką wartością diagnostyczną i zdolnością rozpoznawania raka piersi wynoszącą średnio 93%.

 
Badanie trwa ok. 10 minut i wykonywane jest w jednostkach etapu diagnostyki podstawowej (aktualne adresy i telefony). Przeprowadzane jest przez profesjonalnie przygotowane zespoły techników radiologii, a zdjęcia oceniane są przez doświadczonych i wyspecjalizowanych lekarzy radiologów.

Mammografię należy wykonywać co 2 lata. Pozwala to na wykrycie większości nowotworów piersi przed wystąpieniem jakichkolwiek objawów. Ponad 80% badanych kobiet ma wynik bez zmian.

 
Rak piersi wykryty we wczesnym stadium może być o wiele skuteczniej leczony niż w stadium zaawansowanym. Operacja jest zwykle mniej rozległa, a leczenie uzupełniające często mniej agresywne. Przeżycia pacjentek są dłuższe, wyleczenia istotnie częstsze, a efekty kosmetyczne znacznie lepsze.

 

INFORMACJA NA TEMAT PROMIENIOWANIA JONIZUJĄCEGO

 Informacja na temat bezpieczeństwa i wpływu na zdrowie ludzi oraz na środowisko działalności ze źródłami promieniowania jonizującego wykonywanej

w Świętokrzyskim Centrum Matki i Noworodka -Szpital Specjalistyczny w Kielcach.

Stosując się do wymogów ustawy Prawo atomowe informujemy, że działalność ze źródłami promieniowania jonizującego

w Świętokrzyskim Centrum Matki i Noworodka- Szpital Specjalistyczny w Kielcach nie powoduje negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.

Postępowanie ze źródłami promieniowania jonizującego jest zgodne z warunkami zezwolenia Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki, obowiązującymi wymogami prawnymi w tym zakresie, wynikającymi z ustawy Prawo atomowe oraz zapewnia minimalizowanie wpływu odpadów na środowisko.

 Nie ma uwolnień substancji promieniotwórczych do środowiska w związku z wykonywaniem działalności ze źródłami promieniowania jonizującego.

Skip to content