Badanie polega na wykonaniu mammografii (zdjęcia rentgenowskiego piersi) w dwóch projekcjach. Cechuje się ona wysoką wartością diagnostyczną i zdolnością rozpoznawania raka piersi wynoszącą średnio 93%.

 
Badanie trwa ok. 10 minut i wykonywane jest w jednostkach etapu diagnostyki podstawowej (aktualne adresy i telefony). Przeprowadzane jest przez profesjonalnie przygotowane zespoły techników radiologii, a zdjęcia oceniane są przez doświadczonych i wyspecjalizowanych lekarzy radiologów.

Mammografię należy wykonywać co 2 lata. Pozwala to na wykrycie większości nowotworów piersi przed wystąpieniem jakichkolwiek objawów. Ponad 80% badanych kobiet ma wynik bez zmian.

 
Rak piersi wykryty we wczesnym stadium może być o wiele skuteczniej leczony niż w stadium zaawansowanym. Operacja jest zwykle mniej rozległa, a leczenie uzupełniające często mniej agresywne. Przeżycia pacjentek są dłuższe, wyleczenia istotnie częstsze, a efekty kosmetyczne znacznie lepsze.

Skip to content