Dieta mamy

Droga Pacjentko!


Świętokrzyskie Centrum Matki I Noworodka   przystąpiło  do pilotażowego programu „Standard szpitalnego żywienia kobiet w ciąży i w okresie poporodowym – Dieta Mamy”.

Program

Celem głównym pilotażu, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 sierpnia 2019r. w sprawie programu pilotażowego „Standard szpitalnego żywienia kobiet  w ciąży i okresie poporodowym – Dieta Mamy, jest: 

  1. wdrożenie modelu żywienia zapewnianego kobietom w ciąży i w okresie poporodowym hospitalizowanym w oddziałach ginekologiczno – położniczych;
  2. propagowanie zasad zdrowego odżywiania wśród pacjentek po zakończeniu hospitalizacji w oddziałach ginekologiczno – położniczych.

Celami szczegółowymi pilotażu są:

  1. podniesienie jakości żywienia pacjentek;
  2. zwiększenie satysfakcji pacjentek z hospitalizacji;
  3. zwiększenie wiedzy pacjentek dotyczącej zasad zdrowego żywienia;
  4. wyrobienie dobrych nawyków pacjentek w zakresie zdrowego odżywiania.

 

Jadłospis:

  1. jadłospis dekadowy dostępny na stronie szpitala www.szpitalprosta.pl
  2. jadłospis dzienny dostępny na oddziałach na tablicy na korytarzu.

Dietetyk

Podczas hospitalizacji w naszym szpitalu istnieje możliwość kontaktu z dietetykiem, który przeprowadzi konsultacje dietetyczne, przekaże najważniejsze zasady dotyczące żywienia kobiet
w ciąży i kobiet karmiących, odpowie na pytania.

Spotkania z dietetykiem odbywają się w poniedziałki i czwartki  w godz. 12.30 – 15.30
Zamiar skorzystania z konsultacji dietetycznej można zgłosić położnej/pielęgniarce oddziału. Dodatkowo przez 3 miesiące po wyjściu ze szpitala, można kontaktować z naszym dietetykiem drogą mailową pod adresem: dietetyk@szpitalprosta.pl

Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej

Wszelkie informacje w zakresie prawidłowego odżywiania kobiet w ciąży i kobiet karmiących znajdują się także na stronie internetowej Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej: www.ncez.pl.

Istnieje również możliwość uzyskania bezpłatnych konsultacji dietetycznych w okresie poszpitalnym w Narodowym Centrum Edukacji Żywieniowej prowadzonym przez Instytut Żywności i Żywienia w trybie on – line pod adresem https://poradnia.ncez.pl

Uwagi

Informujemy również, że pacjentki w ramach Programu mają możliwość zgłaszania uwag pozytywnych oraz negatywnych dotyczących serwowanych posiłków bezpośrednio do dietetyka
(dietetyk@szpitalprosta.pl) oraz do personelu medycznego oddziału  lub skorzystać z kwestionariusza opinii dotyczących żywienia w programie pilotażowym dostępnym w dyżurce oddziału.

Diety

Ulotka informacyjna dla pacjentek – Dieta mamy karmiącej

* Jadłospis może ulec zmianie z przyczyn niezależnych oraz ze względu na sezonowość

Skip to content