Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna.

          Do Szpitala można dostać się tylko od ul. Prostej wejściem przez furtkę lub wjazdem przez bramę. Wejście posiada podjazdy i jest przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Brama przeznaczona jest do wjazdu samochodów, w tym również taksówek, ale przez bramę można również  wjechać na wózku inwalidzkim. Przy bramie na Portierni znajduje się oznakowany Punkt Informacyjny dla osób ze szczególnymi potrzebami.

         Dla lepszej orientacji osób przybywających do Szpitala, zarówno pacjentów jak i interesantów,  budynki szpitalne wyposażone są w tabliczki informacyjne, lokalizujące konkretne oddziały, poradnie i inne jednostki organizacyjne.

        Komunikacja zewnętrzna w Szpitalu dostępna jest z poziomu „0” lub za pomocą windy zewnętrznej, a komunikacja wewnętrzna dostępna jest korytarzami, schodami, podjazdami i windą. Na placu szpitalnym wyznaczone i oznakowane jest miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej oraz dla rodziny z dzieckiem. W Izbie Przyjęć i poczekalniach do poradni specjalistycznych dostępne jest miejsce odpoczynku. Poradnie specjalistyczne dostępne są dla osób z psem asystującym, o czym informuje stosowna Tablica przed wejściem. Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego po uprzednim uzgodnieniu wizyty.

      Plan ewakuacyjny obowiązujący w Szpitalu dostosowany jest do obowiązujących przepisów i uwzględnia ewakuację osób niepełnosprawnych. Strefy pożarowe oddzielone są drzwiami p.pożarowymi, zamontowane są instalacje oddymiające i oznakowane są drogi ewakuacyjne. Łazienki i węzły WC dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dla osób słabo widzących na klatkach schodowych oznakowane są w sposób kontrastowy pierwsze i ostatnie stopnie schodowe, a poręcze wyposażone są w tabliczki z informacjami w alfabecie Braill´a

       Nie ma w Szpitalu zamontowanych urządzeń do obsługi osób słabosłyszących takich jak pętle indukcyjne, systemy FM i systemy Bluetooth.

Skip to content