Kolposkopia to badanie polegające na oglądaniu powierzchni szyjki macicy, dolnej części jej kanału oraz pochwy i sromu przy pomocy urządzenia optycznego – kolposkopu (rodzaj mikroskopu). Wykorzystywana jest w przypadku zmian na szyjce macicy, nieprawidłowego wyniku cytologii oraz podejrzenia nowotworu szyjki macicy. Badanie jest wykonywane na fotelu ginekologicznym, do pochwy zakładany jest wziernik żeby zobaczyć tarczę szyjki macicy.

Do zabiegu nie wymagane znieczulenie.

Kolposkopia pozwala w ciągu kilku minut ustalić rozpoznanie, podjąć odpowiednie decyzje dotyczące terapii i w niektórych przypadkach przystąpić od razu do leczenia. Badanie umożliwia wykrycie przedklinicznych postaci raka szyjki macicy (wyleczalność w tym stadium choroby wynosi 100%).

W przypadku braku możliwości pełnej oceny tarczy szyjki macicy lub podejrzenia zmian konieczne może być pobranie wycinków z tarczy szyjki macicy oraz materiału z kanału szyjki macicy, wtedy konieczne jest znieczulenie pacjentki.

Badanie kolposkopowe może także służyć pobraniu wycinka celowanego, określeniu zakresu zabiegu na szyjce macicy, pochwie i sromie przed planowaną operacją chirurgiczną oraz ocenie, czy po interwencji elektrochirurgicznej lub chirurgicznej zmiana chorobowa została usunięta w całości.

Jeśli pacjentka nie odczuwa żadnych dolegliwości, może tego samego dnia wrócić do domu. Zabieg trwa około pół godziny.

Skip to content