1. Na podstawie art. 26 oraz art. 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2011r., nr 112 poz. 654 ze zm.).
  2. Dyrekcja Świętokrzyskiego centrum Matki i Noworodka – Szpitala Specjalistycznego w Kielcach przy ul. Prostej 30, 25-371 Kielce.

Zaprasza do udziału w postępowaniu konkursowym nr 01/2017 na świadczenie usług medycznych w zakresie:

  • Konsultacji kardiologicznej noworodków
  • Konsultacji kardiologicznej osób dorosłych
  • Konsultacji diabetologicznych
  • Konsultacji urologicznych
  • Konsultacji laryngologicznych
  1. Czas trwania umowy: 3 lata od dnia zawarcia umowy.

Pobierz dokumentację przetargową

Skip to content