OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 26 oraz art. 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U 2018.2190 ze zm.).

Dyrekcja Świętokrzyskiego centrum Matki i Noworodka – Szpitala Specjalistycznego w Kielcach przy ul. Prostej 30, 25-371 Kielce.

Zaprasza do udziału w postępowaniu konkursowym nr 05/2017 na świadczenie usług medycznych w zakresie:

Pakiet nr 1

Świadczenia usług medycznych w zakresie opieki lekarskiej/dyżury kontraktowe w Oddziale Anestezjologii  i Intensywnej  Terapii  w dni robocze od godz. 7:00 do 14: 35 oraz od 14:35 do godz. 7:00, a w dni wolne od pracy i święta od godz. 7:00  do godz. 7:00.

(Specjalista w zakresie anestezjologii)

Pakiet nr 2

Świadczenia usług medycznych w zakresie opieki lekarskiej/dyżury kontraktowe w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym  w dni robocze od godz. 7:00 do 14: 35 oraz od 14:35 do godz. 7:00, a w dni wolne od pracy  i święta od godz. 7:00  do godz. 7:00.

(Specjalista w zakresie ginekologii i położnictwa posiadający aktualny certyfikat FMF)

Pakiet nr 3

Świadczenie usług medycznych w zakresie biopsji cienkoigłowej piersi i tarczycy

(Specjalista w zakresie patomorfologii)

Pakiet nr 4

Świadczenie usług medycznych w zakresie wykonywania USG, opisywania zdjęć RTG, MRTG

(Specjalista w zakresie radiologii i diagnostyki obrazowej)

Pakiet nr 5

Diagnozowanie wcześniaków zagrożonych retinopatią wcześniaczą

(Specjalista w zakresie chorób oczu, okulista)

Czas trwania umowy: 24 miesiące

Pobierz dokumentację przetargowa

Skip to content