OGŁOSZENIE

  1. Na podstawie art. 26 oraz art. 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U 2018.2190 ze zm.).
  2. Dyrekcja Świętokrzyskiego centrum Matki i Noworodka – Szpitala Specjalistycznego w Kielcach przy ul. Prostej 30, 25-371 Kielce.

Zaprasza do udziału w postępowaniu konkursowym nr 01/2020 na świadczenie usług medycznych w zakresie:

Pakiet nr 1

Świadczenia usług medycznych w zakresie opieki lekarskiej/dyżury kontraktowe w Oddziale Anestezjologii  i Intensywnej  Terapii  w dni robocze od godz. 7:00 do 14: 35 oraz od 14:35 do godz. 7:00, a w dni wolne od pracy i święta od godz. 7:00  do godz. 7:00.

(Specjalista w zakresie anestezjologii)

Pakiet nr 2

Świadczenia usług medycznych w zakresie opieki lekarskiej/dyżury kontraktowe w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym  w dni robocze od godz. 7:00 do 14: 35 oraz od 14:35 do godz. 7:00, a w dni wolne od pracy  i święta od godz. 7:00  do godz. 7:00.

(Specjalista w zakresie ginekologii i położnictwa)

Czas trwania umowy: 12 miesięcy

PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

 

 Na podstawie art. 26 oraz art. 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U 2018.2190 ze zm.) Dyrekcja Świętokrzyskiego centrum Matki i Noworodka – Szpitala Specjalistycznego w Kielcach przy ul. Prostej 30, 25-371 Kielce.

 

Przedłuża termin postępowania konkursowego nr 01/2020 na świadczenie usług medycznych w zakresie ogłoszonych pakietów:

Pakiet nr 1

Świadczenia usług medycznych w zakresie opieki lekarskiej/dyżury kontraktowe w Oddziale Anestezjologii  i Intensywnej  Terapii 

 Pakiet nr 2

Świadczenia usług medycznych w zakresie opieki lekarskiej/dyżury kontraktowe  w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym 

 Do dnia 17.02.2029 r. do godz. 10:00.

 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.02.2020r. o godz. 10:30 w Dziale Zamówień Publicznych ŚCMiN-SzS w Kielcach.

Pobierz dokumentację konkursowa

Skip to content