OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 26 oraz art. 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U 2018.2190 ze zm.). Dyrekcja Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka – Szpitala Specjalistycznego w Kielcach przy ul. Prostej 30, 25-371 Kielce.

Zaprasza do udziału w postępowaniu konkursowym nr 04/2020 na świadczenie usług medycznych w zakresie:

Pakiet 1

Świadczenia usług medycznych jako I dyżurant w zakresie opieki lekarskiej/dyżury kontraktowe w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym w dni robocze od godz. od 14:35 do godz. 7:00, a w dni wolne od pracy  i święta od godz. 7:00  do godz. 7:00.

(Specjalista w zakresie ginekologii i położnictwa)

 

Pakiet 2

Świadczenia usług medycznych jako II dyżurant w zakresie opieki lekarskiej/dyżury kontraktowe w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym w dni robocze od godz. 7:00 do 14: 35 oraz od 14:35 do godz. 7:00, a w dni wolne od pracy  i święta od godz. 7:00  do godz. 7:00.

(Specjalista w zakresie ginekologii i położnictwa/lub osoba w trakcie specjalizacji)

 

Pakiet 3

a) Konsultacji chirurgicznych osób dorosłych

(Specjalista w zakresie chirurgii ogólnej lub onkologicznej)

b) Konsultacji urologicznych

(Specjalista w zakresie urologii)

c) Konsultacji chorób naczyń żylnych

(Specjalista w zakresie chirurgii naczyń lub angiologii)

Czas trwania umowy: Pakiet nr 1 i 2 – 12 miesięcy, Pakiet nr 3 a, b, c, – 36 miesięcy

 

Przedłuża termin postępowania konkursowego nr 04/2020 na świadczenie usług medycznych w zakresie:

Pakietu nr 3

a) Konsultacje chirurgiczne osób dorosłych (Specjalista w zakresie chirurgii ogólnej lub onkologicznej)

b) Konsultacje urologiczne (Specjalista w zakresie urologii)

c) Konsultacji chorób naczyń żylnych (Specjalista w zakresie chirurgii naczyń lub angiologii)

 Do dnia 06.07.2020 r. do godz. 10:00.

Pobierz dokumentację konkursową

Skip to content