Na podstawie art. 26 oraz art. 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U. 2016.1638 ze zm.).

Dyrekcja Świętokrzyskiego centrum Matki i Noworodka – Szpitala Specjalistycznego w Kielcach przy ul. Prostej 30, 25-371 Kielce.

Zaprasza do udziału w postępowaniu konkursowym nr 02/2017 na świadczenie usług medycznych w zakresie:

Pakiet nr 1

  • Opieki lekarskiej/dyżury kontraktowe w oddziale Ginekologiczno-Położniczym

w dni robocze od godz. 14:35 do godz. 7:00, w dni wolne od pracy i święta od godz. 7:00 do godz. 7:00.

Pakiet nr 2

a) Konsultacji chirurgicznych osób dorosłych

(Specjalista w zakresie chirurgii ogólnej lub onkologicznej)

b) Konsultacji urologicznych

(Specjalista w zakresie urologii)

Pakiet nr 3

a) Konsultacji hematologicznych

(Specjalista w zakresie hematologii)

b) Konsultacji psychiatrycznych

(Specjalista w zakresie psychiatrii)

c) Konsultacji neurologicznych

(Specjalista w zakresie neurologii)

d) Konsultacji chorób naczyń żylnych

(Specjalista w zakresie chirurgii naczyń lub angiologii)

Czas trwania umowy: 3 lata od dnia zawarcia umowy.

Ze szczegółowymi informacjami o warunkach konkursu oraz ze wzorem umowy można zapoznać się w Sekcji Administracyjno-Gospodarczej Szpitala, w Dziale Zamówień Publicznych tel. 41/20-13-815 i 41/20-13-829 w dni robocze w godz. 7:00 – 14:30, w terminie do dnia poprzedzającego termin składania ofert.


Przedłuża termin postępowania konkursowego nr 02/2017 na świadczenie usług medycznych w zakresie:

Pakiet nr 2

  1. a) Konsultacji chirurgicznych osób dorosłych

(Specjalista w zakresie chirurgii ogólnej lub onkologicznej)

  1. b) Konsultacji urologicznych

(Specjalista w zakresie urologii)

 

Pakiet nr 3

  1. a) Konsultacji hematologicznych

(Specjalista w zakresie hematologii)

  1. b) Konsultacji psychiatrycznych

(Specjalista w zakresie psychiatrii)

  1. c) Konsultacji neurologicznych

(Specjalista w zakresie neurologii)

Do dnia 07.07.2017r. do godz. 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.07.2017r. o godz. 10:30 w Dziale Zamówień Publicznych ŚCMiN-SzS w Kielcach.

 

 

Pobierz dokumentację przetargową

Skip to content