OGŁOSZENIE

  1. Na podstawie art. 26 oraz art. 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2011r., nr 112 poz. 654 ze zm.).
  2. Dyrekcja Świętokrzyskiego centrum Matki i Noworodka – Szpitala Specjalistycznego w Kielcach przy ul. Prostej 30, 25-371 Kielce.

Zaprasza do udziału w postępowaniu konkursowym nr 05/2016 na świadczenie usług medycznych w zakresie:

Opieki lekarskiej/dyżury kontraktowe w oddziale Ginekologiczno-Położniczym

w dni robocze od godz. 14:35 do godz. 7:00, w dni wolne od pracy i święta od godz. 7:00 do godz. 7:00

Pobierz dokumentację przetargową

Skip to content