W 1957 r. powstała Państwowa Szkoła Położnych w Kielcach, która w latach 1957 – 1959 funkcjonowania bez własnej siedziby w różnych punktach miasta. Budynek przy ul. Prostej 30 miał być docelowo jej siedzibą. Szkoła miała być jedyną w Polsce szkołą posiadającą swój oddział łóżkowy.

W kwietniu 1960 r. przekazano do użytku budynek szpitalny przy ul. Prostej 30 celem urządzenia oddziałów, które otworzono w czerwcu 1960 r. W szpitalu znajdowały się 24 miejsca dla kobiet potrzebujących opieki ginekologicznej, 40 łóżek dla położnic oraz 50-łóżkowy oddział noworodków. Łączna ilość łóżek wynosiła 111. Dyrektor Szkoły dr A. Adamus był jednocześnie Ordynatorem Oddziału Położniczo – Ginekologicznego.

W 1972 r. nastąpiły zmiany w organizacji szkoły położnych i szpitala stanowiącego jednocześnie bazę szkoleniową dla słuchaczek. Państwowa Szkoła Położnych przekształciła się w Medyczne Studium Zawodowe.

Oddział szpitalny, położniczo-ginekologiczny przyłączono wraz z personelem do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego. Jednocześnie zwiększono liczbę łóżek w oddziale ginekologii do 31.

W okresie od 1.10.1975 do 31.01.1991 r. szpital pozostawał w strukturze Wojewódzkiego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Kielcach. Od 1.02.1991 r. funkcjonował samodzielnie jako Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Położniczo – Ginekologiczny i Noworodków, następnie jako Specjalistyczny Szpital Położniczo – Ginekologiczny i Noworodków, obecnie jako Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka – Szpital Specjalistyczny w Kielcach.

Skip to content