Jest to choroba występująca w trakcie ciąży, charakteryzuje się intensywnym świądem skóry, bez wysypki, oraz nieprawidłowymi wynikami badań czynności wątroby. Choroba nie jest bardzo niebezpieczna dla ciężarnej, a jej objawy ustępują po porodzie. Cholestaza ciążowa stanowi zagrożenie dla płodu, może powodować m. in. porody przedwczesne oraz zgony wewnątrzmaciczne. Etiologia jest wieloczynnikowa, a częstość jej występowania jest różna w zależności od populacji, w Polsce wynosi około 4%.

W trakcie hospitalizacji:

– wykluczamy inne choroby w których występują zmiany skórne ( w tym swędzenie skóry)

– monitorujemy parametry badań czynnościowych wątroby (przede wszystkim poziom kwasów żółciowych, transaminazy – ALAT /ASPAT, bilirubinę, fosfatazę alkaliczną),

– monitorujemy dobrostan płodu (USG z oceną przepływów, zapisy KTG),

– stosujemy farmakoterapię.

Chora z cholestazą ciążową wymaga opieki również po porodzie, kontrolujemy parametry badań czynnościowych wątroby oraz stan pacjentki. Wprawdzie choroba nie wywołuje odległych powikłań u matki ani dziecka, ale może nawracać w kolejnych ciążach, a jej wystąpienie ma wpływ na dobór metody antykoncepcyjnej.

Skip to content