„Zaprojektowanie i wykonanie prac związanych z przebudową kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniem studni i wymianą nawierzchni” – SAG ZP-13/2016

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM W TRYBIE

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

(Dz.U. z 2015r. poz. 2164)

 

na: Zaprojektowanie i wykonanie prac związanych z przebudową kanalizacji sanitarnej  wraz z  przyłączeniem studni i wymianą nawierzchni

Sprawa SAG ZP-13/2016

Pobierz dokumenty przetargowe

Skip to content