Zakup i dostawa aparatów Holtera wraz z systemem do analizy danych i lamp do fototerapii dla noworodków – SAG ZP- 06/2017

Zamawiający: Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka – Szpital Specjalistyczny w Kielcach, ul. Prosta 30, 25-371 Kielce

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

Dz.U. z 2015r. poz. 2164 ze zm..

na: zakup i dostawę aparatów Holtera wraz z systemem do analizy danych i lamp do fototerapii dla noworodków

sprawa SAG ZP- 06/2017

Pracownikiem upoważnionym przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami jest:

  • Anita Cieślik – Specjalista ds. Zamówień Publicznych, tel. 41/ 20-13-815  – od 7ºº do 15ºº od poniedziałku do czwartku, od  7ºº do 13ºº w piątek
  • med. Paweł Salwa tel. 41/ 20-13-931  – od poniedziałku do piątku od 7ºº do 13ºº
  • Jolanta Staniszewska – Położna Koordynująca Oddziału Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka tel. 041/ 20-13-936 – od 7ºº do 15ºº od poniedziałku do czwartku, od  7ºº do 13ºº w piątek

Pobierz dokumentację przetargową

Skip to content