Dostawę i montaż dwóch wind w budynku ŚCMiN-SzS w Kielcach – SAG ZP- 05/2017

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

Dz.U. z 2015r. poz. 2164 ze zm..

na: dostawę i montaż dwóch wind w budynku ŚCMiN-SzS w Kielcach

sprawa SAG ZP- 05/2017

 

Pracownikiem upoważnionym przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami jest:

  • Anita Cieślik – Specjalista ds. Zamówień Publicznych tel. 41/ 20-13-815  – od 7ºº do 15ºº od poniedziałku do czwartku, od  7ºº do 13ºº w piątek.
  • Robert Klimczak – Kierownik Sekcji Technicznej i Sekcji Administracyjno-Gospodarczej     tel. 41/ 20-13-813  – od 7ºº do 15ºº od poniedziałku do czwartku, od  7ºº do 13ºº w piątek

Pobierz dokumentację przetarową

Skip to content