„INFORMATYZACJA PLACÓWEK MEDYCZNYCH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO (INPLAMED WŚ), W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2014-2020 (RPOWŚ 2007-2014)” – SAG ZP-16/2019

Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka – Szpital Specjalistyczny w Kielcach:

Modernizacja serwerowni w Świętokrzyskim Centrum Matki i Noworodka – Szpitalu Specjalistycznym w Kielcach w formule „zaprojektuj i wybuduj”

ogłoszenie o zamówieniu – Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu wpółfinansowanego ze środka Unii Europejskiej: Tak

Nazwa projektu lub programu: „INFORMATYZACJA PLACÓWEK MEDYCZNYCH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO (INPLAMED WŚ), W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2014-2020 (RPOWŚ 2007-2014)”

sprawa SAG ZP- 16/2019

 Pobierz dokumentację przetargową

Skip to content