Na doposażenie Oddziału Neonatologicznego i OPiITN w sprzęt medyczny – SAG ZP – 19/2017

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004r.

(tekst jednolity: Dz.U.  z 2017r. poz. 1579)

Na doposażenie Oddziału Neonatologicznego i OPiITN w sprzęt medyczny

sprawa SAG ZP – 19/2017

2017/S 205-424136

Opis przedmiot zamówienia:

  Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż aparatury i sprzętu medycznego stanowiący doposażenie Oddziału Neonatologicznego i OPiITN w Świętokrzyskim Centrum Matki i Noworodka- Szpitala Specjalistycznego w Kielcach:

   Zadanie nr 1 – Inkubator zamknięty do intensywnej opieki nad noworodkiem – 2 sztuki

   Zadanie nr 2 – Inkubator zamknięty do podstawowej opieki nad noworodkiem – 2 sztuki

Zadanie nr 3 – Inkubator hybrydowy neonatologiczny – 3 sztuki

Zadanie nr 4 – Respirator noworodkowy – 2 sztuki

Zadanie nr 5 – Pulsoksymetr neonatologiczny – 4 sztuki

Zadanie nr 6 – Kardiomonitor neonatologiczny – 2 sztuki

Zadanie nr 7 – Infant Flow noworodkowy – 2 sztuki

Zadanie nr 8 – Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa – 10 sztuk

Zadanie nr 9 – Pompa przepływowa – 2 sztuki

Zadanie nr 10 – Stanowisko do resuscytacji dla noworodków – 2 sztuki

Pobierz dokumentację pzetargową

Skip to content