PLAN POSTĘPOWAŃ PRZETARGOWYCH 2020

PLAN POSTĘPOWAŃ PRZETARGOWYCH – 2020 ROK

lp Kod CPV Przedmiot zamówienia Wartość szacunkowa netto w PLN Termin realizacji Procedura
1 336, 398 Dostawa środków dezynfekcyjnych 177.000,00 II/III kwartał Przetarg nieograniczony
2 184 Dostawa rękawiczek diagnostycznych i pozostałego asortymentu 165.000,00 II kwartał Przetarg nieograniczony
3 336 Dostawa płynów infuzyjnych 140.000,00 II kwartał Przetarg nieograniczony
4 331 Dostawa nici chirurgicznych 180.000,00 II-III kwartał Przetarg nieograniczony
5 331 Dostawa materiałów opatrunkowych  i obłożeń operacyjnych 357.000,00 II-III kwartał Przetarg nieograniczony
6 337, 392 Dostawa papieru toaletowego, ręczników papierowych, mopów 60.000,00 III-IV kwartał Art. 4 pkt. 8
7 398 Dostawa środków czystości (płyn do mycia okien, szyb, mydło) 45.000,00 I-IV kwartał Art. 4 pkt. 8
8 553 Usługa całodobowego żywienia pacjentów 700.000,00 IV kwartał Przetarg nieograniczony
9 905 Odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych 462.963,00 II kwartał Przetarg nieograniczony
10 331… Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku 800.000,00 III/IV kwartał Przetarg nieograniczony
11 336 Dostawa leków różnych 860.000,00 IV kwartał Przetarg nieograniczony
12 336 Dostawa szczepionek objętych programem profilaktyki RS u dzieci 250.000,00 IV kwartał Przetarg nieograniczony
13 189 Dostawa worków foliowych na odpady 35.000,00 I  kwartał Art. 4 pkt. 8
14 331 Dostawa materiałów syntetycznych do naprawy statyki narządu rodnego 155.300,00 I/II  kwartał Przetarg nieograniczony
15 715 Nadzór inwestorski nad inwestycją Modernizacja zespołu porodowego Szpitala Specjalistycznego Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka w Kielcach 124.994,41 I kwartał Przetarg nieograniczony
16 450,453 Modernizacja zespołu porodowego Szpitala Specjalistycznego Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka w Kielcach 3 .929 890,57 II/III kwartał Przetarg nieograniczony
17 331 Podniesienie jakości i dostępności specjalistycznych usług medycznych Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka – Szpitala Specjalistycznego w Kielcach (zakup specjalistycznego sprzętu neonatologicznego) 4.664.166,67 II-IV kwartał Przetarg nieograniczony
18 331 Dostawa aparatu do elektrochirurgii ERBE 150.000,00 I-IV kwartał Przetarg nieograniczony
19 331 Narzędzia i kontenery chirurgiczne 84.000,00 I-IV kwartał Przetarg nieograniczony
20 331 Dostawa aparatu USG dla dorosłych 400.000,00 I-IV kwartał Przetarg nieograniczony
21 331 Dostawa łóżek dla chorych z szafkami przyłóżkowymi (25 kompl.) 80.000,00 I-IV kwartał Przetarg nieograniczony
22 450 Adaptacja pomieszczeń w budynku nr 1 na poradnię Leczenia Niepłodności i Poradnię Ginekologiczno-Położniczą 560.000,00 I-IV kwartał Przetarg nieograniczony
23 331 Dostawa narzędzi laparoskopowych, histeroskopowych i elektrochirurgicznych 180.000,00 II-III kwartał Przetarg nieograniczony
24 336 Dostawa odczynników do immunochemii (pro kalcytonina, D-dimery, ospa IgG) 195.000,00 II/III kwartał Przetarg nieograniczony
25 336 Dostawa odczynników do hematologii z CRP 110.000,00 IV kwartał Przetarg nieograniczony
26 336 Dostawa odczynników do serologii 550.000,00 IV kwartał Przetarg nieograniczony/
27 384 Sprzęt jednorazowy dla Laboratorium Medycznego i Pracowni Mikrobiologii 15.000,00 II/III kwartał art. 4 pkt. 8

Pobierz plan postępowań przetargowych

Skip to content