Postępowanie konkursowe nr 06/2020 na świadczenie usług medycznych.

OGŁOSZENIE

  1. Na podstawie art. 26 oraz art. 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U 2020.295 ze zm.).
  2. Dyrekcja Świętokrzyskiego centrum Matki i Noworodka – Szpitala Specjalistycznego w Kielcach przy ul. Prostej 30, 25-371 Kielce.

Zaprasza do udziału w postępowaniu konkursowym nr 06/2020 na świadczenie usług medycznych w zakresie:

Pakiet nr 1

Świadczenia usług medycznych w zakresie opieki lekarskiej/dyżury kontraktowe w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym w dni robocze od 14:35 do godz. 7:00, a w dni wolne od pracy  i święta od godz. 7:00  do godz. 7:00.

(Specjalista w zakresie ginekologii i położnictwa/lub osoba w trakcie specjalizacji)

 

Pakiet nr 1A

Świadczenia usług medycznych w zakresie opieki lekarskiej/dyżury kontraktowe w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym w pełnym zakresie w dni robocze od godz. 7:00 do 14: 35 oraz od 14:35 do godz. 7:00, a w dni wolne od pracy  i święta od godz. 7:00  do godz. 7:00.

(Specjalista w zakresie ginekologii i położnictwa/lub osoba w trakcie specjalizacji)

 

Pakiet nr 2

Świadczenia usług medycznych w zakresie opieki lekarskiej/dyżury kontraktowe Oddział Położniczo-Ginekologiczny– Odcinek Endokrynologii Ginekologicznej

w dni robocze od godz. 7:00 do 14: 35 oraz od 14:35 do godz. 7:00, a w dni wolne od pracy i święta od godz. 7:00  do godz. 7:00.

(Specjalista w zakresie ginekologii i położnictwa i endokrynologii)

 

Pakiet nr 3

Świadczenia usług medycznych w zakresie opieki lekarskiej/dyżury kontraktowe w Oddziale Anestezjologii  i Intensywnej  Terapii  w dni robocze od godz. 7:00 do 14: 35 oraz od 14:35 do godz. 7:00, a w dni wolne od pracy i święta od godz. 7:00  do godz. 7:00.

(Specjalista w zakresie anestezjologii)

 

Pakiet nr 4

Świadczenia usług medycznych w zakresie opieki lekarskiej/dyżury kontraktowe w Oddziale Neonatologicznym i Oddziale Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka  w dni robocze od 14:35 do godz. 7:00, a w dni wolne od pracy i święta od godz. 7:00  do godz. 7:00.

(Specjalista w zakresie neonatologii/pediatrii lub osoba w trakcie specjalizacji)

 

Pakiet nr 5

Ocena ryzyka aneuploidii u płodu

(Specjalista w zakresie ginekologii i położnictwa posiadający aktualny Certyfikat FMF uprawniający do wykonywania badań oceny ryzyka aneuploidii u płodu)

Czas trwania umowy: Pakiet nr 1 i 1A i 4 – 12 miesięcy, Pakiet nr 2, 3, 5 – 24 miesiące

Pobierz dokumentację przetargową

Skip to content