Ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka Szpital Specjalistyczny w Kielcach – SAG ZP – 21/2016

Zamawiający: Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka – Szpital Specjalistyczny            w Kielcach ul. Prosta 30

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM W TRYBIE

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

(Dz.U. z 2015r. poz. 2164 z póź.zm.)

na: Ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka Szpital Specjalistyczny w Kielcach

Sprawa SAG ZP – 21/2016

Przedmiot zamówienia: Kompleksowe ubezpieczenie Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka – Szpital Specjalistyczny w Kielcach.

Pobierz dokumentację przetargową

Skip to content