Zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego materiałów syntetycznych do naprawy statyki narządu rodnego – SAG ZP-02/2020

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM W TRYBIE – PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

(Dz.U. z 2018r. poz. 1843 ze zm.)

na: zakup i dostawę do siedziby Zamawiającego materiałów syntetycznych do naprawy statyki narządu rodnego

sprawa SAG ZP-02/2020

 

Pracownikiem upoważnionym przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami jest:

  • Anita Cieślik – Specjalista ds. Zamówień Publicznych, tel. 41/ 20-13-815 – od 7ºº do 15ºº od poniedziałku do czwartku, od  7ºº do 13ºº w piątek
  • dr n med. Andrzej Witczak – p.o. Z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa, tel. 41/ 20-13-880 – od 7ºº do 15ºº od poniedziałku do czwartku, od  7ºº do 13ºº w piątek

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa do siedziby Zamawiającego materiałów syntetycznych do naprawy statyki narządu rodnego z podziałem na 2 zadania:

Zadanie nr 1 – Siatki i taśmy do naprawy statyki narządu rodnego

Zadanie nr 2 – Taśma podcewkowa do operacyjnego leczenia nietrzymania moczu

Zadanie nr 3 – Taśma do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu 

Pobierz dokumentację przetargową

Skip to content