Zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego narzędzi laparoskopowych, histeroskopowych i chirurgicznych – SAG ZP-09/2020

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

Dz.U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.

na: zakup i dostawę do siedziby Zamawiającego narzędzi laparoskopowych, histeroskopowych i chirurgicznych

sprawa SAG ZP-09/2020

 

Pracownikiem upoważnionym przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami jest:

  • Anita Cieślik – Specjalista ds. Zamówień Publicznych tel. 41/ 20-13-815  – od 7ºº do 15ºº od poniedziałku do czwartku, od  7ºº do 13ºº w piątek.
  • Beata Uba – Pielęgniarka Koordynująca Oddziału Anestezjologii z Blokiem Operacyjnym  tel. 41/ 20-13-870  – od 7ºº do 15ºº od poniedziałku do czwartku, od  7ºº do 13ºº w piątek

 

Pobierz dokumentację przetargowa

Skip to content