Zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego sprzętu medycznego jednorazowego użytku – SAG ZP- 17/2017

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

Dz.U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.

na: zakup i dostawę do siedziby Zamawiającego sprzętu medycznego jednorazowego użytku 

sprawa SAG ZP- 17/2017

 

Pracownikiem upoważnionym przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami jest:

  • Anna Złotnik – Położna Epidemiologiczna     tel. 41/ 20-13-819  – od 7ºº do 15ºº od poniedziałku do czwartku, od  7ºº do 13ºº w piątek
  • Anita Cieślik – Specjalista ds. Zamówień Publicznych, tel. 41/ 20-13-815  – od 7ºº do 15ºº od poniedziałku do czwartku, od  7ºº do 13ºº w piątek.

Pobierz dokumentację przetargową

Skip to content