Zakup i dostawa odczynników immunochemicznych wraz z dzierżawą analizatora – SAG ZP–10/2020

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

(Dz.U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.)

na:  zakup i dostawę odczynników immunochemicznych wraz  z dzierżawą analizatora  

sprawa SAG ZP – 10/2020

 

Przedmiot i termin realizacji zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników immunochemicznych wraz z dzierżawą analizatora  przez okres 36 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Pracownikiem upoważnionym przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami jest:

  • Anita Cieślik – Specjalista ds. Zamówień Publicznych, tel. 041/20-13-815, pon.- pt. w godz. 7:00-13:00
  • mgr Elżbieta Łazarczyk-Kołbuc – Kierownik Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej, tel. 041/ 20-13-830 – pon. – czw.  w godz. 7:00-15:00,  piątek godz. 7:00-13:00

Pobierz dokumentację przetargową

Skip to content