Zakup i dostawa pasków do analizy moczu wraz z dzierżawą analizatora przez okres 36 miesięcy – SAG ZP – 15/2019

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM W TRYBIE

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

(Dz.U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.)

na: zakup i dostawę pasków do analizy moczu wraz z dzierżawą analizatora przez okres 36 miesięcy

sprawa SAG ZP – 15/2019

 

Przedmiot i termin realizacji zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa pasków do analizy moczu wraz z dzierżawą analizatora przez okres 36 miesięcy  od daty zawarcia umowy.

Pracownikiem upoważnionym przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami jest:

  • Anita Cieślik – Specjalista ds. Zamówień Publicznych, tel. 041/20-13-815, pon.- pt. w godz. 7:00-13:00
  • Elżbieta Łazarczyk-Kołbuc – Kierownik Medycznego Laboratorium Diagnostycznego tel. 041/ 20-13-830, pon.- pt. w godz. 7:00-13:00

Pobierz dokumentację przetargową

Skip to content