Zakup i dostawa wysokiej klasy cyfrowego aparatu USG i kardiomonitorów dla dorosłych – SAG ZP- 12/2017

Zamawiający: Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka – Szpital Specjalistyczny w Kielcach ul. Prosta 30, 25-371 Kielce

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

(Dz.U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.)

na: zakup i dostawę wysokiej klasy cyfrowego aparatu USG i kardiomonitorów dla dorosłych

sprawa SAG ZP- 12/2017

Pracownikiem upoważnionym przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami jest:

  • Anita Cieślik – Specjalista ds. Zamówień Publicznych tel. 41/ 20-13-815  – od 7ºº do 15ºº od poniedziałku do czwartku, od  7ºº do 13ºº w piątek
  • med. Michał Jarosiński tel. 41/ 20-13-860  – od poniedziałku do piątku od 7ºº do 13ºº

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż:

Zadanie nr 1 – Wysokiej klasy cyfrowy aparatu USG – 1 sztuka

Zadanie nr 2 – Kardiomonitory dla dorosłych – 6 sztuk

Pobierz dokumentację przetargową

Skip to content