Zaprojektowanie i wykonanie ciągów komunikacyjnych wraz z wydzieleniem podjazdu dla karetek oraz wykonanie koniecznych robót w zakresie kanalizacji sanitarnej – SAG ZP- 09/2017

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

Dz.U. z 2015r. poz. 2164 ze zm..

na: Zaprojektowanie i wykonanie ciągów komunikacyjnych wraz z wydzieleniem podjazdu dla karetek oraz wykonanie koniecznych robót w zakresie kanalizacji sanitarnej

sprawa SAG ZP- 09/2017

Pracownikiem upoważnionym przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami jest:

  • Anita Cieślik – Specjalista ds. Zamówień Publicznych tel. 41/ 20-13-815  – od 7ºº do 15ºº od poniedziałku do czwartku, od  7ºº do 13ºº w piątek
  • Robert Klimczak – Kierownik Sekcji Technicznej i Sekcji Administracyjno-Gospodarczej tel. 041/ 20-13-813 – od 7ºº do 15ºº od poniedziałku do czwartku, od  7ºº do 13ºº w piątek

Pobierz dokumentację przetargową

Skip to content