PRZEDŁUŻENIE TERMINU – Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego dla Oddziału Neonatologicznego i OPiITN – SAG ZP-22/2020

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego, kompletnego, posiadającego wszelkie instrukcje w języku polskim, oznakowanie znakiem CE oraz dokumenty zarejestrowane zgodnie z wymaganiami Ustawy dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (tj. Dz.U. 2020.186 ze zm.) specjalistycznego sprzętu medycznego o wymaganych granicznych parametrach technicznych wskazanych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 2 Sprzęt będący przedmiotem zamówienia zostanie zainstalowany i uruchomiony w pomieszczeniach Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka – szpitalu Specjalistycznym w Kielcach. Zamawiający na etapie realizacji zamówienia wskaże dokładną lokalizację poszczególnych elementów zamówienia.

 

Pobierz dokumentację przetargową

Skip to content