NEONATOLOGIA

W zakres  hospitalizacji  w  oddziale  zdrowego  noworodka  wchodzą  jedynie  stany  związane  ze  zmianami  fizjologicznymi o  charakterze  łagodnym i/lub  przemijającym (procesy   adaptacyjne  przystosowujące  organizm  dziecka  do  samodzielnego  funkcjonowania).

Oddział  neonatologiczny  naszego  szpitala  dysponuje  34 łóżeczkami. Przebywają  na  nim tylko  noworodki  zdrowe. Sale pobytu  zorganizowane  są  w systemie  rooming –in (matka  razem  z  dzieckiem). Nawet dzieci  urodzone  poprzez  cięcie cesarskie, są  od  razu przywożone  na  salę  do  mam, co daje  możliwość wczesnego rozpoczęcia  karmienia  piersią  i   nawiązania  więzi emocjonalnej  z  dzieckiem.

Taka organizacja  pobytu  w  szpitalu, stwarza  korzystne  warunki  do  uczestniczenia  w  czynnościach  pielęgnacyjno-opiekuńczych  wykonywanych  przez  personel  i  pokonywania  lęku  przed  opieką  nad  nowonarodzonym  dzieckiem.

Profesjonalna  opieka  neonatologiczna  rozpoczyna  się  u  nas  już  na  sali  porodowej (ewentualnie  na  bloku  operacyjnym, jeżeli  ciąża  zakończona  jest  cięciem  cesarskim), gdzie  noworodek  jest  oceniany   i  wstępnie  badany  przez  lekarza  z  naszego  oddziału. Położna/pielęgniarka  neonatologiczna  wykonuje  wszystkie  czynności  związane  z  poporodowym zaopatrzeniem  dziecka, jak: ważenie, mierzenie  dziecka ,wykonywanie  zabiegu  Credego.

Ze  względu  na  to, że  jesteśmy  szpitalem o  3-cim (czyli  najwyższym) stopniu  referencyjności rodzą  się  u  nas noworodki  matek z  różnymi  problemami  zdrowotnym  w  ciąży, jak  cukrzyca, nadciśnienie, zaburzenia  endokrynologiczne  i  inne. Takim  dzieciom  oferujemy  poszerzoną  diagnostykę  laboratoryjną  i  obrazową, gdyż  wiele  różnego  rodzaju  dolegliwości  matki w  ciąży  nie  pozostaje  bez  wpływu  na  stan  zdrowia  dziecka.

Codzienne  wizyty  lekarskie  oraz  całodobowa opieka wykwalifikowanego  personelu  pozwalają  wychwycić  różnego  rodzaju  zaburzenia  adaptacji, jak  również  wczesne  symptomy  chorób  wrodzonych.

Wszystkim  dzieciom  wykonujemy  przesiewowe   badania  słuchu. Prowadzimy  Ogólnopolski  Rejestr  Wrodzonych  Wad  Rozwojowych. W  ciągu  kilku  pierwszych  godzin  życia  monitorujemy wszystkie  noworodki  czyli  badamy  ich  czynność  serca  i  wysycenie  krwi   tlenem, co  pozwala  na  szybkie   wykrycie  niektórych   wad  serca.

Przy  nasilonej  żółtaczce, kiedy  zaistnieje  konieczność  jej   leczenia stosujemy  fototerapię, która odbywa  się   na  sali  u  mamy. Oferujemy  do  leczenia  nowej   generacji  lampy  do  naświetlań    w  inkubatorze, jak  również  specjalne  materacyki  do  łóżeczek, tzw.  Billy- bedy.

W  naszym  oddziale  wszystkie  dzieci  podlegają szczepieniom  obowiązkowym ,na  które  mama  wyraża zgodę  jeszcze  przed  porodem. Odmowa  szczepień ze  strony  rodziców jest  dokumentowana  na  obowiązującym   w  szpitalu  specjalnym  druku ,a  informacja  o  zaistniałej  sytuacji  jest  przekazywana kompetentnym w  tej  materii  instytucjom.

W  przypadku  zaistnienia  problemów z  prawidłowym  karmieniem  piersią  służymy  pomocą  położnej  laktacyjnej.

Skip to content