Projekt – Podniesienie jakości i dostępności specjalistycznych usług medycznych Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka – Szpitala Specjalistycznego w Kielcach

Projekt pn. „Podniesienie jakości i dostępności specjalistycznych usług medycznych Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka – Szpitala Specjalistycznego w Kielcach”, został zrealizowany z udziałem środków Funduszy Europejskich w ramach Osi priorytetowej 7. Sprawne usługi publiczne, Działania 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

WARTOŚĆ ZADANIA: 7 184 854,23 PLN W TYM UE 6 107 126,09 PLN

OKRES REALIZACJI: 2019-2022

Celem projektu jest podniesienie jakości opieki zdrowotnej w zakresie neonatologii, jak również doposażenie szpitali w sprzęt medyczny służący zapobieganiu rozszerzania się koronawirusa COVID-19.

Projekt obejmuje zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla ŚCMiN SzS w Kielcach oraz zakup i dostawy sprzętu medycznego służącego do zapobiegania rozszerzania się koronawirusa COVID-19 dla ŚCMiN SzS w Kielcach, Szpitala Powiatowego w Chmielniku oraz Szpitala. Św. Aleksandra Sp. z o.o. w Kielcach.

           W ramach projektu zakupiono specjalistycznego sprzętu medycznego dla ŚCMiN-SzS w Kielcach oraz dokonano zakupu i dostawy sprzętu medycznego służącego do zapobiegania rozszerzania się koronawirusa COVID-19 dla ŚCMiN-SzS w Kielcach, Szpitala Powiatowego w Chmielniku oraz Szpitala. Św. Aleksandra Sp. z o.o. w Kielcach.                          

           W ramach projektu szpitale wyposażono w bronchofiberoskop z kanałem roboczym, aparaty EKG, elektryczne łóżka do intensywnej terapii, wózki do przewożenia chorych, ssaki elektryczne jezdne, wózek resuscytacyjny i deski Rollobord do przewożenia chorych, kardiomonitor transportowy, kardiomonitory stacjonarne dla dorosłych, respiratory noworodkowe, respirator oscylacyjny przystawkę do leczenia tlenkiem azotu, kardiomonitory noworodkowe działający w systemie centralnego nadzoru, kardiomonitory noworodkowe, stacje centralnego nadzoru kardiologicznego, pompy infuzyjne strzykawkowe, pompy infuzyjne objętościowe, stacje dokujące do pomp infuzyjnych, pulsoksymetry noworodkowe  , inkubatory do podstawowej opieki, inkubatory hybrydowe, aparaty do nieinwazyjnego wspomagania oddechu nCPAP , aparat RTG przyłóżkowy, elektrokardiograf noworodkowy, inkubator noworodkowy transportowy, łóżeczkowe lampa do fototerapii , lampy do fototerapii, bilirubinometry neonatologiczne, łóżeczka noworodkowe , aparat do resuscytacji noworodka Neopuff, stanowiska do resuscytacji noworodka, stanowiska do pielęgnacji noworodka, ssaki elektryczne dla noworodków, wagi noworodkowe, noworodkowy aparat USG,  moduły jezdne -zestawy do laktacji, ponadto wyposażono Szpital Św. Aleksandra Kielcach w następujący  sprzęt medyczny m.in. ssaki  elektryczne, pompy infuzyjne, pompy objętościowe, stacje dokujące, respiratory, urządzenie do wspomagania kompresji serca, kardiomonitory, kardiomonitory anestezjologiczne i aparat USG.

 

Skip to content