SZKOŁA RODZENIA

Szkoła rodzenia jest bezpłatna dla pacjentek, które będą rodziły w naszym Szpitalu.

Dla pacjentek rodzących w innych szpitalach koszt zajęć w Szkole Rodzenia wynosi 300,00 zł

Edukacja przedporodowa ma ogromne znaczenie dla rodziców, którzy oczekują narodzin swojego dziecka. Realizowany program spotkań w szkole rodzenia pomaga uczestnikom w zdobywaniu wiedzy i umiejętności w zakresie edukacji okołoporodowej oraz ułatwia aktywne i bezpieczne wejście w nowe role rodzicielskie.

Program kształcenia uwzględnia różnorodne formy zajęć   (zajęcia teoretyczne, warsztaty), oraz różnorodne formy metody prowadzenia (wykład, pogadanka, dyskusja). Zajęcia są podzielone pomiędzy poszczególnych prowadzących uwzględniając ich kwalifikacje i kompetencje.

Zagadnienia  omawiane na zajęciach w Szkole Rodzenia .

Położna Sali Porodowej:

1.Zdrowie w ciąży.

2.Badania w czasie ciąży.

3.Przygotowanie do porodu, cięcia cesarskiego.

4.Zwiastuny zbliżającego się porodu.

5.Pzyjęcie na Salę Porodową.

6.Przebieg porodu fizjologicznego.

Lekarz ginekolog:

1.Poród fizjologiczny. Rola lekarza.

2.Patologie porodowe. Konieczność lekarskiej interwencji.

3.Cięcie cesarskie: wskazania i przebieg.

4.Patologie połogowe.

Lekarz anestezjolog:

1.Sposoby łagodzenia bólu porodowego .

2.Metody niefarmakologiczne i farmakologiczne stosowane w Świętokrzyskim Centrum Matki i Noworodka.

3.Omówienie poszczególnych metod łagodzących ból porodowy .

4.Analgezja zewnątrzoponowa porodu ( znieczulenie zewnątrzoponowe porodu).

Lekarz anestezjolog, prowadzący zajęcia, chętnie odpowie na nurtujące państwa pytania dotyczące omówionej tematyki.

Położna Oddziału Neonatologicznego:

1.Pierwsze dni dziecka.

2.Stany przejściowe noworodka.

3.Pokaz kąpieli noworodka.

4.Pielęgnacja noworodka.

Położna Oddziału Położniczego:

1.Definicja połogu i charakterystyczne dla tego okresu procesy.

2.Pielęgnacja i higiena w okresie połogowym.

3.Objawy patologicznego przebiegu połogu.

4.Wyprawka dla mamy.

5.Karmienie piersią.

Psycholog:

 1. Psychologiczne fazy ciąży
 2. Wahania nastroju w ciąży oraz umiejętność radzenia sobie z nimi
 3. Depresja ciążowa
 4. Pobyt w szpitalu 
 5. Poród- przygotowanie emocjonalne
 6. Połóg- jak sobie z nim radzić
 7. Baby blues oraz depresja poporodowa
 8. Powrót do domu i pierwsze samodzielne chwile z dzieckiem
 9. Potrzeby rodziców 
 10. Dzieciństwo fundamentem przyszłości
 11. Rodzicielstwo bliskości

Dietetyk:

Na wykładach w ramach szkoły rodzenia  omawiane są z rodzicami zagadnienia dotyczące  żywienia mam w czasie ciąży i karmienia piersią ,a także  żywienie dziecka w pierwszych miesiącach po porodzie oraz w trakcie rozszerzania diety. 

Na wykładzie jest dużo zdjęć i filmów praktycznych. Prowadząca spotkanie  zawsze odpowiada na bieżąco na wszystkie pojawiające się pytania od rodziców i dostosowuje  treść wykładów do potrzeb uczestników.  

Fizjoterapeuta:

1.Ruch  w ciąży ( wpływ ruchu na organizm kobiety w ciąży).

2.Gimnastyka przyszłej mamy (gimnastyka ciężarnej, wzmocnienie,stabilizacja,rozciąganie).

3.Przygotowanie organizmu do porodu (program ćwiczeń w tym ćwiczeń oddechowych).

4.Ćwiczenia po porodzie.

5.Obrzęki i przeciwdziałanie obrzękom.

6.Kinesidogytaping.

7.Masaż w ciąży.

8.Ból kręgosłupa w ciąży.

9.Zaburzenia w obrębie miednicy i stawów.

10.Nietrzymanie moczu.

11.Postępowanie z blizną po cięciu cesarskim.

Rehabilitantka:

1.Fizjologiczny rozwój dziecka.

2.Czynniki ryzyka.

3.Obserwacja sensoryki spontanicznej.

4.Pielęgnacja noworodka metodą NDT-Bobath.

Logopeda:

      1.Elementy rozwoju prenatalnego związane z nabywaniem kompetencji karmieniowych .

      2.Odruchy noworodkowe i ich wpływ na rozwój mowy.

 1. Prawidłowe oddychanie – baza rozwoju dziecka.
 2. Zmysł słuchu  jako fundament nabywania mowy – zagrożenia i stymulacja.
 3. Wybór akcesoriów do karmienia .
 4. Smoczki uspokajacze oraz ich wpływ na funkcje związane z karmieniem oraz rozwojem artykulacji

      7. Etapy i flagi ostrzegawcze w rozwoju językowym dziecka 

 1. Przegląd literatury i poradników dla rodziców

Lekarz stomatolog spec. pedodonta:

1.Zachowania ryzykowne w przebiegu ciąży i w okresie adaptacyjnym noworodka mające wpływ na rozwój układu stomatognatycznego dziecka, stan mineralizacji uzębienia mlecznego oraz skażanie jamy ustnej dziecka florą patogenną.

2.Drogi transmisji drobnoustrojów do jamy ustnej dziecka w trakcie porodu, w okresie adaptacyjnym i niemowlęcm

3.Metody ochrony noworodka, niemowlęcia i małego dziecka przed niepożądaną florą i jej wpływem na rozwój patologii jamy ustnej dziecka w obrębie błony śluzowej i/lub uzębienia mlecznego.

4.Higiena jamy ustnej dziecka.

5.Przyrządy higieniczne i środki do toalety jamy ustnej.

6.Żywność próchnico-twórcza.

7.Nawyki dietetyczne w wieku niemowlęcym, w okresie fizjologicznego bezzębia i wczesnego uzębienia mlecznego.

8.Nawyki żywieniowe w okresie późniejszym.

9.Próchnica wczesnodziecięca.

10.Metody samokontroli i wczesnego diagnozowania próchnicy.

11.Wczesne wizyty stomatologiczne.

 

PLAN SPOTKAŃ W SZKOLE RODZENIA – PAŹDZIERNIK 2023 R.

02.10.23. (poniedziałek)  godz. 15-17        ANESTEZJOLOG

06.10.23. (piątek )            godz. 17-19        POŁÓG/KARMIENIE PIERSIĄ

10.10.23.(wtorek)             godz. 19-20        REHABILITACJA NOWORODKA

11.10.23.(środa)               godz. 15-17        KĄPIEL I PIELĘGNACJA NOWORODKA

12.10.23.(czwartek)          godz. 15-16:30   DIETETYK

16.10.23.(poniedziałek)    godz.17-19         FIZJOTERAPEUTA

17.10.23.(wtorek)              godz. 18-20        GINEKOLOG

19.10.23.(czwartek)           godz. 17-19        LOGOPEDA

25.10.23.(środa)                godz. 15-17        PSYCHOLOG

26.10.23.( czwartek)          godz. 17-18        STOMATOLOG PEDODONTA

31.10.23.(wtorek)              godz.17-19         PORÓD

 

PLAN SPOTKAŃ SZKOŁY RODZENIA – LISTOPAD  2023R.

GRUPA I

3.11.23 (piątek) godz.17-18     STOMATOLOG PEDODONTA

6.11.23 (poniedziałek) godz. 16-18   GINEKOLOG

8.11.23 (środa) godz. 17-19  KĄPIEL I PIELĘGNACJA NOWORODKA

10.11.23 (piątek) godz. 17:30-19:30    POŁÓG I KARMIENIE PIERSIĄ

13.11.23 (poniedziałek) godz.15-17   FIZJOTERAPEUTA

15.11.23 (środa) godz.17-19  PSYCHOLOG

16.11.23 (czwartek) godz. 15-17   ANESTEZJOLOG

21.11.23 (wtorek) godz.15-16:30   DIETETYK

23.11.23 (czwartek) godz. 17-19   LOGOPEDA

27.11.23 (poniedziałek) godz. 15-16  REHABILITANTKA

30.11.23 (czwartek) godz.17-19   PORÓD

GRUPA II

3.11.23 (piątek) godz. 16-17     STOMATOLOG PEDODONTA

6.11.23 (poniedziałek) godz. 18-20     GINEKOLOG

8.11.23 (środa) godz. 15-17     KĄPIEL I PIELĘGNACJA NOWORODKA

10.11.23 (piątek) godz. 15:30-17:30     POŁÓG I KARMIENIE PIERSIĄ

13.11.23 (poniedziałek) godz. 17-19    FIZJOTERAPEUTA

15.11.23 (środa) godz. godz. 15-17    PSYCHOLOG

16.11.23 (czwartek) godz. 17-19   ANETEZJOLOG

22.11.23 (środa) godz. 15-16:30    DIETETYK

23.11.23 (czwartek) godz. 15-17      LOGOPEDA

27.11.23 (poniedziałek) godz. 16-17   REHABILITANTKA

30.11.23 (czwartek) godz.15-17      PORÓD

 

GRUDNIU PRZERWA W ZAJĘCIACH

ZAPRASZAMY DO SZKOŁY RODZENIA W NASZYM SZPITALU NA KOLEJNE EDYCJE, KTÓRE ODBĘDĄ SIĘ W STYCZNIU, LUTYM, MARCU, KWIETNIU 2024 ROKU .

MOŻNA DEKLAROWAĆ SWÓJ UDZIAŁ JUŻ TERAZ POD NUMEREM 600 836 821 – MONIKA

ZAPRASZAMY

Pobierz PLAN PORODU

Skip to content