SZKOŁA RODZENIA

Szkoła rodzenia jest bezpłatna dla pacjentek, które będą rodziły w naszym Szpitalu.

Dla pacjentek rodzących w innych szpitalach koszt zajęć w Szkole Rodzenia wynosi 300,00 zł

Edukacja przedporodowa ma ogromne znaczenie dla rodziców, którzy oczekują narodzin swojego dziecka. Realizowany program spotkań w szkole rodzenia pomaga uczestnikom w zdobywaniu wiedzy i umiejętności w zakresie edukacji okołoporodowej oraz ułatwia aktywne i bezpieczne wejście w nowe role rodzicielskie.

Program kształcenia uwzględnia różnorodne formy zajęć   (zajęcia teoretyczne, warsztaty), oraz różnorodne formy metody prowadzenia (wykład, pogadanka, dyskusja). Zajęcia są podzielone pomiędzy poszczególnych prowadzących uwzględniając ich kwalifikacje i kompetencje.

 

SPOTKANIE Z POŁOŻNĄ Z SALI PORODOWEJ ORAZ MOŻLIWOŚĆ ZOBACZENIA WSZYSTKICH SAL PORODOWYCH

Tematy zajęć:

 1. Zdrowie w ciąży.
 2. Badania w czasie ciąży.
 3. Przygotowanie do porodu i cięcia cesarskiego.
 4. Zwiastuny zbliżającego się porodu.
 5. Przyjęcie do szpitala.
 6. Przebieg porodu fizjologicznego.
 7. Naturalne metody łagodzenia bólu.
 8. Zapoznanie z topografią szpitala.

 

SPOTKANIE Z POŁOŻNĄ ODDZIAŁU NEONATOLIGNCZEGO

Tematy zajęć:

 1. Pierwsze dni dziecka.
 2. Stany przejściowe noworodka.
 3. Pokaz kąpieli noworodka.
 4. Pielęgnacja noworodka.

 

SPOTKANIE Z POŁOŻNĄ ODDZIAŁU POŁOŻNICZEGO

Tematy zajęć:

 1. Fizjologia okresu połogowego.
 2. Jak pokonać trudności związane z połogiem.
 3. Karmienie piersią.
 4. Najczęstsze problemy w okresie laktacji.
 5. Odciąganie i przechowywanie pokarmu.
 6. Dieta mamy karmiącej.

 

SPOTKANIE Z LEKARZEM NEONATOLOGIEM

Tematy zajęć:

 1. Pierwsze badanie na sali porodowej (skala Apgar, postępowanie w kąciku noworodka, pierwsze przystawienie do piersi).
 2. Szczepienia obowiązkowe w oddziale noworodkowym.
 3. Badania przesiewowe na oddziale (test bibułkowy FK, HT, CF, badanie okulistyczne wcześniaków i noworodków z niską wagą urodzeniową, badanie słuchu).
 4. Dostępność badań specjalistycznych (USG, Echo serca, RTG klatki piersiowej).
 5. Konsultacje specjalistów
 6. Opieka nad noworodkiem po wyjściu z oddziału – rola Poradni Neonatologicznej.

 

SPOTKANIE Z LEKARZEM GINEKOLOGIEM – POŁOŻNIKIEM

Tematy zajęć:

 1. Poród fizjologiczny – rola lekarza przy porodzie.
 2. Patologie porodowe, konieczność interwencji lekarza.
 3. Cięcie cesarskie – wskazania śródporodowe.
 4. Patologie połogowe.

 

SPOTKANIE Z PSYCHOLOGIEM

Tematy zajęć:

 1. Ważne pierwsze chwile.
 2. Bliskość ciała mamy, a wpływ na rozwój dziecka.
 3. Co ma wpływ na rozwój intelektualny dziecka.
 4. Karmienie piersią, co daje oprócz jedzenia.
 5. Noszenie na rękach.
 6. Jakie są potrzeby noworodka.
 7. Zdrowy sen noworodka.
 8. Sztuka uspokajania.
 9. Spędzanie czasu z noworodkiem.
 10. Potrzeby rodziców.
 11. Pierwsza rozłąka
 12. Lęki i proces socjalizacji.
 13. Dzieciństwo fundamentem przyszłości.
 14. Rodzicielstwo bliskości.

 

SPOTKANIE Z INSTRUKTORKĄ FITNESS

Tematy zajęć:

 1. Ćwiczenia w okresie ciąży i połogu.
 2. Schemat ćwiczeń.
 3. Przykłady ćwiczeń oraz sposoby ich wykonywania.

 

SPOTKANIE Z FIZJOTERAPEUTĄ

Tematy zajęć:

 1. Ruch w ciąży (wpływ ruchu na organizm kobiety w ciąży).
 2. Gimnastyka przyszłej mamy (gimnastyka ciężarnej, wzmocnienie, stabilizacja, rozciąganie) .
 3. Przygotowanie organizmu do porodu (program ćwiczeń i ćwiczeń oddechowych).
 4. Ćwiczenia po porodzie.
 5. Obrzęki i przeciwdziałanie obrzękom.
 6. Kinesidogytaping.
 7. Masaż w ciąży
 8. Ból kręgosłupa w ciąży.
 9. Zaburzenia w obrębie miednicy i stawów SI .
 10. Nietrzymanie moczu .
 11. Postępowanie z blizną po cesarskim cięciu.

 

WARSZTATY NOSZENIA W CHUSTACH

Bliskość ciała mamy, bicie jej serca, rytm oddechu  są potrzebne noworodkowi jak powietrze, pokarm i sen. Najzdrowszym i najbezpieczniejszym sposobem jest noszenie dziecka w chuście. Chusta stanowi również doskonały sposób radzenia sobie z kolkami i ząbkowaniem. A mama ma wolne ręce. Jak i w czym nosić dzieci wygodnie i bezpiecznie nauczą doświadczone instruktorki.

 

SPOTKANIE Z LEKARZEM STOMATOLOGIEM DZIECIĘCYM

Tematy zajęć:

 1. Odżywianie i suplementacja kobiety ciężarnej.
 2. Odżywianie i suplementacja matki karmiącej.
 3. Zachowania ryzykowne w przebiegu ciąży i w okresie adaptacyjnym noworodka mające wpływ na rozwój układu stomatognatycznego dziecka, stan mineralizacji uzębienia mlecznego oraz skażanie jamy ustnej dziecka florą patogenną.
 4. Drogi transmisji drobnoustrojów do jamy ustnej dziecka w czasie porodu, w okresie adaptacyjnym i niemowlęcym.
 5. Metody ochrony noworodka, niemowlęcia i małego dziecka przed niepożądaną florą i jej wpływem na rozwój patologii jamy ustnej dziecka w obrębie błony śluzowej i /lub uzębienia mlecznego.
 6. Higiena jamy ustnej noworodka, niemowlęcia i małego dziecka.
 7. Przyrządy higieniczne i środki do toalety jamy ustnej stosowane u dzieci poniżej 3 roku życia.
 8. Żywność próchnico-twórcza.
 9. Nawyki dietetyczne w wieku niemowlęcym w okresie fizjologicznego bezzębia i wczesnego uzębienia mlecznego.
 10. Nawyki dietetyczne i żywność próchnico twórcza w wieku powyżej 12 miesiąca życia – kształtowanie żucia
 11. Próchnica wczesnodziecięca – interdyscyplinarny problem zdrowotny występujący u dzieci poniżej 3 roku życia.
 12. Metody samokontroli i wczesnego diagnozowania próchnicy wczesnodziecięcej.
 13. Zalecane wczesne wizyty stomatologiczne: w pierwszym roku w celu przeprowadzenia edukacji zdrowotnej matki i/lub poddanie niemowlęcia profesjonalnemu zabiegowi stomatologicznemu, w drugim i trzecim roku życia w celu wykonania profesjonalnego zabiegu stomatologicznego mającego na celu remineralizację szkliwa zębów mlecznych.

 

SPOTKANIE Z LEKARZEM ANESTEZJOLOGIEM

Tematy zajęć:

 1. Zasady BLS – rozpoznanie i postępowanie z noworodkiem/ niemowlęciem które jest nieprzytomne i nie oddycha. Ze zwróceniem uwagi na zasady postępowania w przypadku porażenia prądem.
 1. Rozpoznanie i postępowanie z noworodkiem i niemowlęciem, które jest nieprzytomne i oddycha prawidłowo.
 2. Postępowanie w przypadku zakrztuszenia/ zachłyśnięcia.
 3. Ciało obce w nosie lub uchu.
 4. Oparzenia.
 5. Pierwsza pomoc w skaleczeniach. Zasady pierwszej pomocy w silnych krwawieniach/ krwotokach.
 6. Drgawki gorączkowe – przyczyny, rozpoznanie, zapobieganie, pierwsza pomoc.
 7. Warsztaty z resuscytacji krążeniowo oddechowej – ćwiczenia na fantomie w sekwencji jak dla osób dorosłych 30/2 z informacją, że ratownicy medyczni są zobowiązani do różnicowania sekwencji w zależności od wieku.
 8. Warsztaty z postępowania w zachłyśnięciu/ zakrztuszeni- 5 uderzeń w plecy/ 5 uderzeń wklp.
 9. Znieczulenie zewnątrzoponowe do porodu.

 

WARSZTATY Z FIZJOTERAPEUTĄ PRACUJĄCYM NA ODDZIALE NEONATOLOGICZNYM

Tematy zajęć:

 1. Fizjologiczny rozwój dziecka.
 2. Czynniki ryzyka.
 3. Obserwacja motoryki spontanicznej
 4. Pielęgnacja noworodka metodą NDT – Bobath.

LOGOPEDA

PROKTOLOG

CHIRURG ORTOPEDA – DZIECIĘCY

PRZEDSTAWICIEL PUBLICZNEGO BANKU KOMÓREK MACIERZYSTYCH

 

Narodziny dziecka związane są ze szczęściem, ale również lękiem i niepewnością. Występowanie negatywnych emocji związane jest z brakiem wiedzy i doświadczenia w zakresie opieki i pielęgnowania dziecka. Działania edukacyjne rozpoczęte w szkole rodzenia są również kontynuowane na Oddziale Położniczym i Neonatologicznym. Personel systematyczne pogłębia swoją wiedzę poprzez samokształcenie, udział w kursach, konferencjach i sympozjach naukowych i wykorzystuje ją do pracy z położnicami. Bardzo ważne jest by podczas opieki nad matką i dzieckiem w warunkach szpitalnych nie zabrakło miejsca na edukację zdrowotną, wsparcie i pomoc mającą na celu uzupełnienie bądź uporządkowanie wiedzy i umiejętności jakie kobieta posiada.

 

Terminy spotkań:

Listopad 2022

Grupa I

2.11 15:00 – Kąpiel noworodka

7.11 15:00 – Fizjoterapeuta

8.11 15:00 – Dieta w ciąży i połogu

9.11 17:00 – Połóg i karmienie piersią

10.11 14:00 – Ginekolog

14.11 14:00 – Logopeda

15.11 14:45 – Anestezjolog

16.11 14:00 – 

22.11 15:00 – Psycholog

25.11 17:00 – Poród

28.11 16:00 – Stomatolog

 

Grupa II

2.11 17:00 – Kąpiel noworodka

7.11 17:00 – Fizjoterapeuta

10.11 15:30 – Ginekolog

14.11 16:00 – Logopeda

15.11 16:15 – Anestezjolog

16.11 15:00 – Fizjoterapeuta noworodek

17.11 17:00 – Połóg i karmienie piersią

18.11 15:00 – Dieta w ciąży i połogu

22.11 16:45 – Psycholog

28.11 18:00 – Stomatolog

29.11 17:00 – Poród

 

Grudzień 2022

1.12 15:00 – Psychlog

2.12 14:00 – Logopeda

5.12 17:00 – Rehabilitant

6.12 14:00 – Dieta w ciąży i połogu

7.12 17:00 – Połóg i karmienie piersią

8.12 14:00 – Fizjoterapeuta noworodka

12.12 14:00 – Ginekolog

13.12 14:45 – Anestezjolog

14.12 14:00 – Kąpiel noworodka

15.12 17:00 – Poród

16.12 16:00 – Stomatolog

 

Pobierz PLAN PORODU

Skip to content