Opieka nad noworodkiem po wypisie

Opieka  nad  noworodkiem  po  wypisie   z  Oddziału  Neonatologii.

Zdrowy  noworodek, u  którego  przebieg  procesów  adaptacyjnych  był  prawidłowy  jest  przekazywany  pod  opiekę  podstawowej  opieki  zdrowotnej.

Noworodki  z  problemami okresu  okołoporodowego – leczone   w  oddziale  Patologii   lub   Intensywnej  Terapii  Noworodka  trafiają  pod  skrzydła  neonatologów  naszej  Poradni  Patologii  Noworodka.

Obserwacji  poddawany  jest tu  ich  dalszy  rozwój, przeprowadzane   konieczne badania  kontrolne a  w  przypadku  występowania zaburzeń  wdrażana  jest  wczesna rehabilitacja.

Jeżeli  istnieje  konieczność , dzieci  są  kierowane  do innych  poradni  specjalistycznych np.:  chirurgicznej, genetycznej, neurologicznej.

W  ramach  Poradni  Neonatologicznej  prowadzimy  również profilaktykę  retinopatii  wcześniaków, poddając  dzieci  z  grupy  ryzyka  systematycznym  badaniom  okulistycznym  do  momentu  ustąpienia  zagrożenia  wystąpienia  nieprawidłowości  widzenia.

Skip to content