Diagnostyka laboratoryjna

Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej spełnia podstawowe standardy jakim powinno odpowiadać laboratorium.

W ramach laboratorium są pracownie:

 • hematologii,
 • koagulologii,
 • serologii grup krwi,
 • chemii klinicznej,
 • analityki ogólnej,
 • biocenozy ginekologicznej.
 • immunochemii

Do zadań diagnostyki laboratoryjnej należy wykonywanie badań pacjentkom:

 • szpitala,
 • dla placówek, które zawarły umowy na wykonywanie badań,
 • dla personelu kierowanego na badania okresowe,
 • odpłatnie dla indywidualnych pacjentów.

Badania pobierane są w punkcie pobrań przez personel przeszkolony i posiadający niezbędne uprawnienia. Badania pobierane są w dni robocze od godziny 7:30 do godziny 10:00. Badania wykonywane są w tym samym dniu (oprócz badań imunochemicznych, tj. toksoplazmoza, cytomegalia, różyczka, HIV, przeciwciała anty TG, przeciwciała anty TPO, AFP, które wykonywane są raz w tygodniu).

Laboratorium prowadzi codzienną wewnątrzlaboratoryjną kontrolę dokładności i precyzji jakości wyników.

Laboratorium uczestniczy w Powszechnym Sprawdzianie Badań organizowanym przez Centralny Ośrodek Jakości Akademii Medycznej w Łodzi.

Laboratorium uczestniczy również w Zewnętrznej Międzynarodowej Kontroli Jakości „PREVECAL” w Barcelonie.

DSC_6503

Kwalifikacje personelu:

Kierownik Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej  – mgr Grażyna Micek – diagnosta laboratoryjny nr 1026 Specjalizacja I stopnia z analityki klinicznej

Personel medyczny:

Diagnosta laboratoryjny – 3 osoby

Starszy technik analityki medycznej – 12 osób

Cennik diagnostyki laboratoryjnej

Skip to content