Diagnostyka laboratoryjna

Medyczne Laboratorium Diagnostyczne

Medyczne Laboratorium Diagnostyczne wyposażone jest w nowoczesne, zautomatyzowane analizatory diagnostyczne i odczynniki pierwszorzędnych firm : ABBOTT, SYSMEX, HORIBA, DIAHEM,VIDAS, BIO-MERIEUX,Delfia Xpress.

W związku ze stałym wzrost standardów w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej staramy się nieustannie udoskonalać nasze metody analityczne oraz podnosić kwalifikacje kadry laboratoryjnej poprzez zdobywanie specjalizacji, aktywne uczestnictwo w szkoleniach, kursach i konferencjach naukowych.

Pracownicy są aktywnymi członkami towarzystw naukowych: Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej, Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów.

Kadra Medycznego Laboratorium Diagnostycznego:

 • mgr Elżbieta Łazarczyk-Kołbuc- Kierownik Medycznego Laboratorium Diagnostycznego; specjalista laboratoryjnej genetyki medycznej
 • mgr Anna Pawłowska- Kierownik Pracowni Immunologii Transfuzjologicznej; specjalista laboratoryjnej transfuzjologii medycznej
 • diagnosta laboratoryjny- 9 osób
 • technik analityki medycznej- 10 osób

Struktura Organizacyjna Medycznego Laboratorium Diagnostycznego:

 • Pracownia Hematologii
 • Pracownia Koagulologii
 • Pracownia Biochemii Klinicznej i Immunochemii
 • Pracownia Analityki Ogólnej
 • Pracownia Biocenozy
 • Pracownia Immunologii Transfuzjologicznej
 • Pracownia Badań Prenatalnych
 • Pracownia Mikrobiologii
 • Punkt Pobrań

Do zadań diagnostyki laboratoryjnej należy wykonywanie badań dla:

 • pacjentów hospitalizowanych na oddziałach naszego szpitala,
 • pacjentów leczonych w specjalistycznych poradniach przyszpitalnych,
 • pacjentów placówek, które zawarły umowy na wykonywanie badań,
 • personelu kierowanego na badania okresowe,
 • pacjentów prywatnych.

Laboratorium prowadzi kontrole:

 • codzienną kontrolę wewnątrzlaboratoryjną
 • Quality Control for Molecular Diagnostics (QCMD)
 • Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej

Godziny otwarcia:

 • Pracownia Hematologii tel. (41) 2013 832- czynna całą dobę
 • Pracownia Biochemii Klinicznej i Immunochemii tel. (41) 2013 833 czynna całą dobę
 • Pracownia Biocenozy tel. (41) 2013 834 czynna całą dobę
 • Pracownia Immunologii Transfuzjologicznej tel. (41) 2013 836 czynna całą dobę
 • Pracownia Badań Prenatalnych tel. (41) 2013 835 czynna od poniedziałku do piątku godz. 7.00-14.35; REJESTRACJA: 13.00-14.35
 • Pracownia Mikrobiologii tel. (41) 2013 846 czynna od poniedziałku do piątku godz. 7.00-14.35
 • Punkt pobrań czynny od poniedziałku do piątku godz.7.30-10.00

Dane kontaktowe:

Numer ogólny: tel. (41) 2013 831

Kierownik Medycznego Laboratorium Diagnostycznego: (41) 2013 830

Kierownik Pracowni Immunologii Transfuzjologicznej (41) 2013 836

 Pracownia Mikrobiologii (41) 2013 846

e-mail: laboratorium@szpgin.kielce.pl

 • Pracownia Hematologii tel. (41) 2013 832
 • Pracownia Biochemii Klinicznej i Immunochemii tel. (41) 2013 833
 • Pracownia Biocenozy tel. (41) 2013 834
 • Pracownia Badań Prenatalnych tel. (41) 2013 835
 • Pracownia Immunologii Transfuzjologicznej tel. (41) 2013 836
 • Pracownia Mikrobiologii tel. (41) 2013 846

 

DSC_6503

Cennik diagnostyki laboratoryjnej

Skip to content