PORADNIA NEONATOLOGICZNA I RETINOPATII

Czym się zajmujemy:

– wszystkie noworodki z problemami w oddziale neonatologicznym mają zapewniony dalszy ciąg opieki specjalistycznej w naszej Poradni

– każdy wcześniak obowiązkowo jest badany przez okulistę w terminach zgodnych z wytycznymi wczesnego wykrywania retinopatii – co zapobiega zaburzeniom widzenia, a nawet ślepocie

– najdrobniejsze zaburzenia rozwoju psychoruchowego są kontrolowane i leczone w naszej Poradni przez lekarza neonatologa i mgr. fizjoterapeutę

– wykonujemy szereg badań dodatkowych w trakcie wizyt kontrolnych ( w tym badania USG, wykonywane przez lekarza radiologa)

– w razie potrzeby konsultujemy naszych małych pacjentów u lekarzy innych specjalności ( kardiolog, neurolog, ortopeda)

Skip to content