Przeprowadzenie i kontrola znieczulenia.

Nadzór nad pacjentami na salach wybudzeń

Leczenie bólu  pooperacyjnego

 

Wszystkie znieczulenia odbywają się w warunkach umożliwiających kontrolę znieczulenia i monitorowanie parametrów życiowych pacjenta – czyli na salach operacyjnych wyposażonych w nowoczesne aparaty do znieczulenia firmy Drager

i systemy monitorujące Infinity Delta.

Znieczulenie przeprowadza lekarz anestezjolog z asystą pielęgniarki anestezjologicznej.

 

Po znieczuleniu prowadzony jest nadal nadzór na salach wybudzeniowych i salach

pooperacyjnych.

 

Po każdej operacji lekarze anestezjolodzy prowadzą leczenie bólu pooperacyjnego , dobierając dawki leków indywidualnie do zapotrzebowania pacjenta.

Skip to content