kontakty

Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka

Szpital Specjalistyczny w Kielcach

ul. Prosta 30

25-371 Kielce

Centrala: 41 2013 800;   fax: 41 2013 999;   e-mail: szpital@szpgin.kielce.pl

 

W sprawie przyjęcia pacjentów z innych szpitali prosimy o fax do gabinetu lekarskiego  na nr 41 2013864 czynny całą dobę.

Część administracyjna:

 

Dział Nr telefonu / faksu e-mail
Sekretariat Dyrekcji 41 2013 802

faks: 41 2013 999

szpital@szpgin.kielce.pl
Dyrektor Naczelny 41 2013 802 r.szpak@szpgin.kielce.pl
z-ca Dyrektor d/s medycznych 41 2013 802 a.witczak@szpitalprosta.pl
Pielęgniarka Naczelna 41 2013 818 naczelna@szpgin.kielce.pl
Główna Księgowa 41 2013 802 m.koziala@szpgin.kielce.pl
Księgowość 41 2013 804
Kasa 41 2013 810
Płace 41 2013 808
Sekcja Służb Pracowniczych 41 2013 807 m.nawara@szpitalprosta.pl
Sekcja Administracyjno – Gospodarcza – Pralnia 41 2013 821
Radca Prawny 41 2013 826
Dział Statystyki i Rozliczeń 41 2013 839 a.majcherczyk@szpitalprosta.pl
Informatycy

Kierownik:

 

 

 

41 2013 996

41 2013 997

41 2013 998

 

r.zynek@szpgin.kielce.pl 

msalag@szpgin.kielce.pl

m.rek@szpgin.kielce.pl

Sekcja Techniczna – kierownik 41 2013 813 r.klimczak@szpitalprosta.pl
Sekcja Techniczna – warsztaty 41 2013 820
Zamówienia Publiczne 41 2013 815 a.cieslik@szpitalprosta.pl
Położna ds. Epidemiologii 41 2013 819 a.zlotnik@szpitalprosta.pl
Inspektor PPOŻ 41 2013 825
Inspektor OC/ Inspektor BHP 41 2013 827 bhp@szpgin.kielce.pl

 

Część medyczna:

Centrala: 41 2013 800;    fax: 41 2013 864 (czynny całą dobę)  lub  41 2013 999 (7:00-15:00)

szpital@szpgin.kielce.pl

 

Uniwersytecka Klinika Położnictwa, Ginekologii i Endokrynologii Ginekologicznej Nr telefonu e-mail
Ordynator 41 2013 880 a.witczak@szpitalprosta.pl
Gabinet Lekarski Położniczy 41 2013 863
Gabinet Lekarski Położniczy FAX 41 2013 864  
Dyżurka pielęgniarska położnicza 41 2013 860
Sala pooperacyjna położnicza 41 2013 861
Pielęgniarka Koordynująca Odcinka Położniczego 41 2013 862
Gabinet Lekarski Ginekologiczny 41 2013 885
Dyżurka pielęgniarska ginekologiczna 41 2013 882
Sala pooperacyjna ginekologiczna 41 2013 882
Sekretariat medyczny 41 2013 840
41 2013 842
41 2013 843
Izba Przyjęć 41 2013 890
Dyżurka pielęgniarska Patologii Ciąży i Położnictwa A 41 2013 892
Dyżurka pielęgniarska Patologii Ciąży i Położnictwa B 41 2013 893
Położna Koordynująca Odcinka Izby Przyjęć, Patologii Ciąży i Położniczego B 41 2013 893
Sala Porodowa 41 2013 850

41 2013 854

Położna Koordynująca Sali Porodowej 41 2013 851
Gabinet Lekarski AiIT z Blokiem Operacyjnym 41 2013 871
Dyżurka pielęgniarska AiIT z Blokiem Operacyjnym 41 2013 872
Pielęgniarka Koordynująca Odcinka AiIT z Blokiem Operacyjnym 41 2013 870
Sala operacyjna ginekologiczna 41 2013 873
Uniwersytecka Klinika Neonatologii Nr telefonu e-mail
Ordynator 41 2013 930 m.sobczyk@szpitalprosta.pl
Gabinet Lekarski Neonatologiczny 41 2013 931
Dyżurka pielęgniarska – łącznik 41 2013 932
Dyżurka pielęgniarska – OPiITN 41 2013 934
OIOM 41 2013 934
wcześniaki 41 2013 935
Pielęgniarka Koordynująca Odcinka Neonatologicznego 41 2013 936
 
Sekretariat medyczny 41 2013 841  

PORADNIE I PRACOWNIE

PORADNIA / PRACOWNIA Nr telefonu e-mail
Poradnia Patologii Noworodka i Retinopatii 41 2013 920
Poradnia Ginekologiczno – Położnicza 41 2013 922
Odcinek Endokrynologiczno – Ginekologiczny 41 2013 883
Poradnia Leczenia Niepłodności 41 2013 911
Poradnia Patologii Ciąży 41 2013 921
Poradnia Profilaktyki Chorób Piersi 41 2013 921
Pracownia Diagnostyki Chorób Piersi, RTG 41 2013 900
Apteka Zakładowa 41 2013 828 apteka@szpgin.kielce.pl
Kierownik Laboratorium 41 2013 830 laboratorium@szpgin.kielce.pl
Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej 41 2013 834 laboratorium@szpgin.kielce.pl
Pracownia Badań Prenatalnych 41 2013 835
Skip to content