Bezpłatne nieinwazyjne badania prenatalne

Nieinwazyjne badania prenatalne

Postęp w położnictwie i diagnostyce laboratoryjnej sprawił, że możemy dziś traktować płód jak małego pacjenta, który jest diagnozowany i jeśli sytuacja tego wymaga – może być leczony w łonie matki. Coraz doskonalsze techniki obrazowe USG oraz swoiste badania biochemiczne krwi matki pozwalają rozpoznać większość chorób nienarodzonego dziecka z pominięciem metod inwazyjnych, wymagających ingerencji w środowisko płodu. Tak więc największą zaletą badań nieinwazyjnych jest całkowite bezpieczeństwo zarówno dla dziecka jak i matki. Wynik takiego badania to nie jednoznaczna diagnoza wskazująca konkretne schorzenie, ale precyzyjne – oparte na skomplikowanych obliczeniach – określenie ryzyka wystąpienia danej wady genetycznej.

Zalety testów wykonywanych w naszej placówce:

 • badania wykonywane są nieodpłatnie,
 • krótki czas oczekiwania na wynik testu,
 • analiza oparta na wyliczeniach wysoce specjalistycznego oprogramowania posiadajacego wraz z aparaturą pomiarowa certyfikat Fundacji Medycyny Płodowej (FMF) w Londynie.

Kryteria jakie musi spełniać pacjentka aby nieodpłatnie wykonać nieinwazyjne badania prenatalne

 • wiek matki powyżej 35 lat,
 • wystąpienie w poprzedniej ciąży abberacji chromosomowej u płodu lub wcześniej urodzonego dziecka,
 • stwierdzenie wystąpienia strukturalnych abberacji chromosomowych u ciężarnej lub u ojca dziecka,
 • stwierdzenie znacznie większego ryzyka urodzenia dziecka dotkniętego chorobą uwarunkowaną monogenetycznie lub wieloczynnikowo.
 • stwierdzenie w czasie ciąży nieprawidłowego wyniku badania USG i/lub badań biochemicznych wskazujących na zwiększone ryzyko abberacji chromosomowej lub wady płodu.

Spełnienie przynajmniej jednego z powyższych wskazań skutkuje włączeniem do programu badań prenatalnych.

Poniżej przedstawiamy zestawienie testów wykonywanych przez nasza placówkę. Przy każdym z nich załączona jest informacja o okresie ciąży, w którym dane badanie należy wykonać.

 • test PAPP-A: między 11 – 14 tygodniem ciąży

– szczegółowy wywiad

– pobranie niewielkiej ilości krwi kobiety ciężarnej i oznaczenie poziomu proteiny ciążowej PAPP-A oraz wolnej podjednostki -hCG

– specjalne badanie USG z pomiarem przezierności karkowej płodu

 • test potrójny: między 15 – 18 tygodniem ciąży

– szczegółowy wywiad

– pobranie niewielkiej ilości krwi kobiety ciężarnej i oznaczenie poziomu wolnej podjednostki -hCG, AFP oraz uE3

 • test zintegrowany: łączne wykonanie testów: PAPPA (11-14 tydzień) i testu potrójnego (15-18 tydzień)

– szczegółowy wywiad

– badania wchodzące w zakres testu PAPP-A i testu potrójnego

Formularz zlecenia nieinwazyjnych badań prenatalnych.

Skip to content