Przygotowanie  pacjenta do znieczulenia – konsultacja anestezjologiczna

 Przed każdym znieczuleniem odbywa się konsultacja anestezjologiczna.

Polega ona na tym , że lekarz anestezjolog zapoznaje się z aktualnym stanem zdrowia pacjenta , ocenia wyniki badań laboratoryjnych i dodatkowych / np. Ekg , Rtg /.

Przeprowadza również dokładny wywiad dotyczący chorób z przeszłości pacjenta.

Zalecane jest , aby pacjent dostarczył dokumentację medyczną dotyczącą przebytych i aktualnych chorób .

Jeżeli pacjent przyjmuje jakieś leki na stałe powinien poinformować lekarza anestezjologa o nazwie leku , dawce , sposobie i częstości przyjmowania.

 

Następnie lekarz anestezjolog proponuje określony rodzaj znieczulenia do planowanego zabiegu operacyjnego lub diagnostycznego , przedstawia technikę wykonania oraz ocenia ryzyko wystąpienia powikłań.

 

Pacjent ma prawo uzyskać wszystkie możliwe informacje dotyczące znieczulenia.

 

Zgodę na proponowane znieczulenie pacjent potwierdza na piśmie.

Skip to content