PATOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA NOWORODKA

oIOM

Oddział  ten  podzielony  jest  na  trzy odcinki:

 • Patologia  Noworodka, gdzie  przebywają  dzieci wymagające  leczenia, ale  w  stanie  stabilnym, na  salach  z  matki
 • Odcinek  Opieki  Ciągłej –  tu  hospitalizujemy przejściowo  noworodki   i  wcześniaki  po  leczeniu  na  intensywnej  terapii  oraz  dzieci  niestabilne,  w  trakcie diagnostyki  i  wdrażania  leczenia, wymagające  wzmożonego  nadzoru.
 • Oddział  Intensywnej  Terapii  Noworodka

Tu  leczone  są  dzieci z  najcięższymi schorzeniami oraz  skrajnie  niedojrzałe  wcześniaki ze  skrajnie  oraz  ekstremalnie  niską  urodzeniową  masą ciała, urodzone  zarówno  w naszym  szpitalu, jak  również  przekazane  z ośrodków  o  niższym  stopniu  referencyjności.

W  codziennej  pracy  wykorzystujemy  nowoczesne  metody  leczenia  i  diagnostyki:

 • różnorodne  metody   wentylacji mechanicznej, w  tym  HFO
 • nieinwazyjne (bez  potrzeby  intubacji) wsparcie  oddechowe – N-CPAP
 • leczenie  Surfaktantem
 • żywienie  pozajelitowe
 • cewnikowanie  żył  centralnych
 • wstępne  leczenie  farmakologiczne noworodków  z  wrodzonymi wadami  serca  wymagającymi leczenia  kardiochirurgicznego
 • drenaż  odmy  opłucnowej
 • podawanie  Synagisu  u  dzieci  z  dysplazją  oskrzelowo-płucną
 • diagnostyka  echokardiograficzna
 • diagnostyka  ultrasonograficzna
 • diagnostyka  radiologiczna
 • leczenie  konfliktu  serologicznego (transfuzja  wymienna)
 • diagnostyka  retinopatii  wcześniaczej

oiom1

Jesteśmy  pierwszym  i  najdłużej  działającym  w  naszym  województwie  oddziałem  o  3-cim  stopniu  referencyjności, czyli  takim, który prowadzi  terapię  najmniejszych   wcześniaków (od  22  tygodnia  ciąży, również tych  z  ekstremalnie  niską  urodzeniową  masą  ciała ok. 500g), jak  również  noworodków  donoszonych  ,ale  w  ciężkim  stanie  wymagających  procedur   ratujących  życie.

Sporą  grupę  naszych  pacjentów  stanowią  dzieci  z  ciąż  zagrożonych ,mnogich, noworodki „prawie  donoszone”, czyli  urodzone  między  35  a  37 tygodniem  ciąży.

Aby  zapewnić jak  najlepszą  opiekę  naszym  małym   pacjentom  współpracujemy  z  lekarzami różnych  specjalności: chirurgami, kardiologami, neurologami, urologiem , okulistami, jak  również  neurologopedą  i  fizjoterapeutą.

W  oddziale  Intensywnej  Terapii staramy  się  zapewnić  matkom  możliwość  jak  najszybszego  i  najdłuższego  kontaktu  z  dzieckiem. Siarę  pozyskiwaną  od  mam  w  pierwszych  dobach  po  porodzie  traktujemy  tu  jako  lek  i  ważny  element   terapii. W miarę  stabilizacji   stanu  klinicznego  dzieci  matki  są angażowane w  proces  nauki  ssania. Dzięki   fachowej  pomocy/położne, fizjoterapeuta, neurologopeda, położna  laktacyjna/większość  nawet  bardzo  niedojrzałych  dzieci  opuszczając  nasz  szpital (czasem po  3-ech  miesiącach) jest  karmione  piersią.

Jeżeli  stan  dziecka  na  to  pozwala ,dajemy  mamom  możliwość  kangurowania  swych  pociech.

Matki  pacjentów   oddziału  intensywnej  terapii, opieki  ciągłej  i  patologii  noworodka  mają  możliwości  przebywać  w  szpitalu  przez  cały  okres  hospitalizacji  dziecka, bez  konieczności  wnoszenia  jakichkolwiek  dodatkowych  opłat  związanych  z  ich  wydłużoną  hospitalizacją.

Zwracamy bardzo  dużą  uwagę  na minimalizowanie  doznań  bólowych ,które  towarzyszą  procedurom  intensywnej  terapii poprzez stosowanie  metod niefarmakologicznych jak  i  leków.

W  trosce o  komfort najmniejszych  pacjentów  staramy  się  niwelować  ilość nieprzyjemnych  dla  nich  bodźców słuchowych  i  świetlnych.

Żywienie  pozajelitowe (dożylne) u  ciężko chorych  pacjentów  traktujemy  jako  element  leczenia i  przygotowujemy   je  w  warunkach  pełnej  jałowości   z  wykorzystaniem  komory  laminarnej.

Całodobowy  dostęp  do  laboratorium, wykorzystywanie  przyłóżkowych  aparatów  do badań  diagnostycznych mikrometodą  (ocena  parametrów laboratoryjnych z kilku  kropli  krwi), a  także  ścisła  współpraca  z  Pracownią  Mikrobiologiczną  zwiększa  bezpieczeństwo terapii.

Posiadanie przez kilku  lekarzy  pracujących  w  oddziale  certyfikatów  uprawniających  do  wykonywania  badań  usg  oraz  echo,  umożliwia  bardzo  wczesną  diagnostykę    wad  wrodzonych oraz  innych nieprawidłowości  istotnych  dla zdrowia  i życia  dzieci.

oiom2

Skip to content