Zapewnienie dostępności w Świętokrzyskim  Centrum Matki i Noworodka Szpital Specjalistyczny w Kielcach

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnianiu dostępności osobom
ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020r. poz. 1062 z późń.zm.) możecie Państwo wskazać bariery utrudniające lub uniemożliwiające zapewnienie dostępności w Świętokrzyskim  Centrum Matki i Noworodka Szpital Specjalistyczny w Kielcach w zakresie:

– architektonicznym,

– informacyjno-komunikacyjnym

 

Wniosek o zapewnienie dostępności

Zarządzenie Dyrektora Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka Szpital Specjalistyczny w Kielcach w sprawie wyznaczenia Koordynatora do spraw dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Skip to content