Zapewnienie dostępności w Świętokrzyskim  Centrum Matki i Noworodka Szpital Specjalistyczny w Kielcach

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnianiu dostępności osobom
ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020r. poz. 1062 z późń.zm.) możecie Państwo wskazać bariery utrudniające lub uniemożliwiające zapewnienie dostępności w Świętokrzyskim  Centrum Matki i Noworodka Szpital Specjalistyczny w Kielcach w zakresie:

– architektonicznym,

– informacyjno-komunikacyjnym

 

Wniosek o zapewnienie dostępności

Zarządzenie Dyrektora Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka Szpital Specjalistyczny w Kielcach w sprawie wyznaczenia Koordynatora do spraw dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Informacja dla Osób z psem asystującym:

Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do poradni chorób piersi i poradni leczenia niepłodności, po uprzednim uzgodnieniu wizyty w rejestracji.

Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu szczepień weterynaryjnych. Osoba niepełnosprawna jest odpowiedzialna za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

 

Raporty o stanie dostępności podmiotu publicznego:

2021.03.31 ver1      2021.03.31 ver2

 

Skip to content