Polityka jakości

Wszystkim pacjentkom, które trafiają do Szpitala przy ulicy Prostej w Kielcach staramy się stworzyć atmosferę, która daje poczucie bezpieczeństwa, spokoju i intymności. Pracownicy Szpitala to ludzie oddani swojej pracy, kompetentni, dbający o ciągłe podnoszenie swoich kwalifikacji.
Potwierdzeniem poziomu usług świadczonych przez Szpital jest certyfikat ISO 9001:2015, przyznany w 2018 r. Audytorzy zewnętrzni, kontrolujący zakres certyfikacji w Centrum potwierdzili wysokie kwalifikacje personelu medycznego i pielęgniarskiego, prawidłowy nadzór nad infrastrukturą medyczną, przyjaźnie nastawiony personel do spełniania wymagań pacjentów oraz rozszerzanie usług medycznych w ramach specjalistki ambulatoryjnej.

 

Skip to content