Informacja dla Pacjentów dotycząca udostępnienia dokumentacji medycznej

Informacja dla Pacjentów dotycząca udostępnienia dokumentacji medycznej

Uprzejmie informuję, że w dniu 4 maja 2019 r. weszły w życie zmiany w przepisach dotyczących opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej. Nowe zasady są efektem zmian, zawartych w ustawie wprowadzającej unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (tzw. RODO).

Ustawa porządkuje przepisy, ostatecznie rozstrzygając, że pierwsza kopia dokumentacji medycznej zostaje pacjentowi lub jego przedstawicielowi udostępniona nieodpłatnie. Przy kolejnym wniosku pacjentowi bezpłatnie zostanie udostępniona ta część dokumentacji, której wcześniej nie otrzymał.

Za każde ponowne udostępnienie tych samych dokumentów ŚCMiN-SzS pobierze opłatę, której maksymalne stawki określa ustawa.

Skip to content