Broszura informacyjną dotycząca profilaktyki jodowej

opracowana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Zdrowia, Główny Inspektorat Farmaceutyczny oraz Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Pobierz broszurę informacyjną

Skip to content