Świadczenie usługi całodobowego żywienia pacjentów szpitala – SAG ZP-19/2020

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM W TRYBIE

– PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

(Dz.U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.)

na: świadczenie usługi całodobowego żywienia pacjentów szpitala

sprawa SAG ZP-19/2020

Przedmiot zamówienia: Całodobowe wyżywienie pacjentów w systemie ciągłym obejmujący wszystkie dni tygodnia w Świętokrzyskim Centrum Matki i Noworodka – Szpital Specjalistyczny  w Kielcach  przez okres 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Pracownikami upoważnionym przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami są:

  • Anita Cieślik – Specjalista ds. Zamówień Publicznych, tel. 41/ 20-13-815, pon. –  czw. w godz. 7ºº-15ºº, pt. w godz. 7ºº-13ºº
  • Joanna Zajęcka – Dietetyk, tel. 694-693-709, pon. –  czw. w godz. 7ºº-15ºº, pt. w godz. 7ºº-13ºº
  • Lucyna Wychowaniec – Naczelna Pielęgniarka, tel. 41/ 20-13-818, pon. –  czw. w godz. 7ºº-15ºº, pt. w godz. 7ºº-13ºº

Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od daty zawarcia umowy

Pobierz dokumenty przetargowe

Skip to content