Zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego środków dezynfekcyjnych – SAG ZP- 03/2018

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM W TRYBIE RZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

Dz.U. z 2017r. poz. 1579

na: zakup i dostawę do siedziby Zamawiającego środków dezynfekcyjnych

sprawa SAG ZP- 03/2018

 

Pracownikiem upoważnionym przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami jest:

  • Anita Cieślik – Specjalista ds. Zamówień Publicznych tel. 41/ 20-13-815  – od 7ºº do 15ºº od poniedziałku do czwartku, od  7ºº do 13ºº w piątek.
  • Anna Złotnik – Położna Epidemiologiczna, tel. 41/ 20-13-819  – od 7ºº do 15ºº od poniedziałku do czwartku, od  7ºº do 13ºº w piątek
  • Dorota Socha – Kierownik Apteki Szpitalnej, tel. 41/ 20-13-828  – od 7ºº do 13ºº od poniedziałku do czwartku, od  7ºº do 11ºº w piątek

Pobierz dokumentację przetargową

Skip to content