REGULAMIN  ODWIEDZIN  W  ODDZIAŁACH  SZPITALNYCH  W  CZASIE  ZAGROŻENIA  EPIDEMIOLOGICZNEGO

Ze względu na aktualną sytuację epidemiczną, w trosce o bezpieczeństwo pacjentów i personelu, organizacja odwiedzin pacjentów przebywających w oddziałach szpitalnych, powinna odbywać się z uwzględnieniem poniższych rekomendacji:

  1. W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego Kierownicy poszczególnych oddziałów, mogą wprowadzić wewnętrzne ograniczenia czasowe dotyczące odwiedzin.
  2. Jednorazowa wizyta u pacjenta nie powinna trwać dłużej niż 2 godziny.
  3. Jednocześnie przy łóżku pacjenta nie powinno przebywać więcej niż 1osoba.
  4. Z względów organizacyjnych należy unikać odwiedzin w czasie wizyt lekarskich, badań, czynności leczniczo – pielęgnacyjnych oraz posiłków.
  5. Na życzenie pacjenta prawo do jego odwiedzin może być ograniczone lub zniesione w stosunku do osób przez niego wskazanych.
  6. W czasie odwiedzin zabrania się przemieszczania się osób odwiedzających do innych pomieszczeń Szpitala.
  7. Osoba odwiedzająca zobowiązana jest do dezynfekcji rąk niezwłocznie po wejściu przez nią do podmiotu leczniczego.
  8. Konieczne jest stosowanie maseczki zasłaniającej usta i nos przez cały czas przebywania na terenie Szpitala.
  9. Osoba odwiedzająca pozostaje w kontakcie wyłącznie z osobą odwiedzaną.
  10. Osoby z objawami infekcji nie powinny odwiedzać pacjentów.

 

W przypadku wystąpienia sytuacji nieprzewidzianych mających wpływ na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów, Dyrektor Szpitala lub upoważniona przez niego osoba mogą wprowadzić ograniczenie lub całkowity zakaz odwiedzin.

Skip to content