REGULAMIN  ODWIEDZIN  W  ODDZIAŁACH  SZPITALNYCH  W  CZASIE  ZAGROŻENIA  EPIDEMICZNEGO:

Dyrekcja ŚCMiN-SzS w Kielcach informuje, że istnieje możliwość  odwiedzin pacjentów hospitalizowanych w naszym szpitalu na poniższych zasadach:

  1. Mając na uwadze obecną sytuację epidemiologiczną oraz względy organizacyjne oddziałów, odwiedziny odbywają się w godzinach  1400 – 1600. Odwiedziny poza ustalonymi godzinami, muszą  być ustalone z lekarzem oddziału. Czas trwania odwiedzin ogranicza się do maksymalnie 30 minut. 
  2. Jednego pacjenta może odwiedzać tylko jedna osoba
  3. W przypadku nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjenta lub innej sytuacji, w której wskazany jest kontakt z rodziną Kierownik Oddziału lub  lekarz dyżurny może wyrazić zgodę na odwiedziny jednego członka rodziny w innych godzinach.

          Czas trwania odwiedzin ogranicza się do maksymalnie 30 minut.  

  1. Osoba odwiedzająca nie może mieć objawów infekcji.
  1. Odwiedzający jest zobowiązany do :

–    założenia maseczki zakrywającej usta i nos (obowiązek noszenia maseczki przez cały okres przebywania  na terenie szpitala)

–    przeprowadzenia dezynfekcji dłoni zaraz po wejściu na teren Szpitala, przed i po kontakcie z osobą odwiedzaną i przed wyjściem ze szpitala

–    pozostawania w kontakcie wyłącznie z osobą odwiedzaną.             

  1. Zabrania się:

–    siadania na łóżkach pacjentów i łóżkach wolnych

–    korzystania z łazienek dla pacjentów            

  1. Za organizację odwiedzin w Szpitalu odpowiada personel oddziału
Skip to content