Ciąża wysokiego ryzyka  jest to ciąża w której istnieją czynniki ryzyka związane z możliwością jej niekorzystnego zakończenia. Mogą to być zarówno czynniki płodowe jak i matczyne.

Do czynników tych zliczamy m. in.:

  • wiek matki – poniżej 15 lub powyżej 40 lat
  • obciążony wywiad położniczy (np. poród przedwczesny w poprzedniej ciąży, urodzenie dziecka z małą masą urodzeniową, urodzenie martwego dziecka)
  • choroby przewlekłe matki (np. cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, choroby wątroby)
  • problemy w obecnej ciąży (np. : łożysko przodujące, wielowodzie, małowodzie, ciąża mnoga)
  • wady narządu rodnego matki (np. macica dwurożana)
  • wady płodu (np. rozszczep kręgosłupa, zespół Downa)

Każda ciąża o podwyższonym ryzyku wymaga wzmożonego nadzoru, w celu wczesnego wykrycia oznak zagrożenia dla płodu i podjęcia adekwatnego leczenia.

Skip to content