Na świadczenie usługi w zakresie odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych – SAG ZP- 03/2020

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PRZTARGOWYM W TRYBIE – PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

(Dz.U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.)

na: na świadczenie usługi w zakresie odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych

sprawa SAG ZP- 03/2020

 

Pracownikami upoważnionym przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami jest:

–  Anita Cieślik – Specjalista ds. Zamówień Publicznych, tel. 41/ 20-13-815 – od 7ºº do 15ºº od poniedziałku do czwartku, od  7ºº do 13ºº w piątek

– Robert Klimczak  – Kierownik Sekcji Technicznej i Administarcyjno-Gospodarczej, tel. 41/ 20-13-813 od 7ºº do 15ºº od poniedziałku do czwartku, od  7ºº do 13ºº w piątek

– Anna Złotnik  – Położna Epidemiologiczna, tel. 41/ 20-13-819  – od 7ºº do 15ºº od poniedziałku do czwartku, od  7ºº do 13ºº w piątek

Pobierz dokumentację przetargową

Skip to content