Kompleksową usługa w zakresie prania – SAG ZP – 03/2019

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM W TRYBIE

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

(Dz.U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.)

na:  Na kompleksową usługę w zakresie prania

sprawa SAG ZP – 03/2019

 

Przedmiot i termin realizacji zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez okres 36 miesięcy od daty zwarcia umowy kompleksowej usługi w zakresie prania, prasowania, maglowania, czyszczenia na sucho, dezynfekcji, reperacji, wynajmu bielizny szpitalnej (płaskiej, pościelowej, operacyjnej, odzieży operacyjnej) w systemie RFID UHF lub równoważnym i innego asortymentu będącego własnością Zamawiającego oraz transportu bielizny szpitalnej wraz z załadunkiem  i rozładunkiem  w siedzibie Zamawiającego

Pracownikiem upoważnionym przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami jest:

  • Anita Cieślik – Specjalista ds. Zamówień Publicznych, tel. 041/20-13-815, pon.- pt. w godz. 7:00-13:00
  • Lucyna Wychowaniec – Naczelna Pielęgniarka, tel. 041/ 20-13-8, pon.- pt. w godz. 7:00-13:00

Pobierz dokumentację przetargową

Skip to content